Когато става въпрос за получаване на повече от една пенсия,  чл. 101, ал. 1 от кодекса уточнява, че

 едновременно не могат да се получават следните пенсии:

  1. Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст заедно с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  2. Лична/наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст  заедно с лична/наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  3. Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване заедно с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  4. Социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия заедно с друг вид пенсия,включително пенсия, отпусната в друга държава;
  5. Наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст/наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване заедно с наследствена пенсия от същия вид.

Когато е налице право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер /пенсията с по-голям размер/ и 50 на сто от останалите видове пенсии.

могат да се получават едновременно следните пенсии:

  1. Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест. По-голямата по размер пенсия се изплаща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто;
  2. Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за гражданска инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изплаща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто;
  3. Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за военна инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изплаща в пълен размер, а втората в размер 50 на сто. При навършване на възрастта по чл. 68 от КСО и двете пенсии се получават в пълен размер.
Сподели във Facebook