Жителите на САЩ са само 5% от населението на планетата, но „произвеждат“ почти една трета от целия боклук, съобщи NBC. Средностатистическият американец оставя след себе си над 2 кг боклук всеки ден, което е 752 кг на година. Толкова тежи приблизително един двуместен автомобил. От медийния холдинг са обезпокоени, че количеството на отпадъците неотклонно расте и тази тенденция ще се запази поне до 2100 година.

Анализатори от агенцията 24/7 Wall Street са приели друг подход и са изчислили, че Канада заема първо място в света по обем на боклук, падащ се на всеки жител, писа наскоро вестник USA Today. Специалистите са използвали данни от Световната банка, в които се отбелязва колко боклук се натрупва в страната за една година. От 24/7 Wall Street са сумирали различните отпадъци, включително от селското стопанство, строителството, промишлеността, твърдите градски отпадъци и са разделили полученото количество на броя на населението. Така Канада зае първо място в рейтинга. През 2017 г. страната е „произвела“ 1,3 млрд. тона боклук, а на всеки жител са падат около 36 тона, като основната част от отпадъците са промишлени.

На второ място в негативния рейтинг се оказа България с 26,7 тона боклук на човек. От 24/7 Wall Street отбелязват, че при население малко над 7 милиона, страната ни „произвежда“ около 190 млн. тона боклук. Според анализаторите почти всичкият (172 млн. тона) е от строителството.

На трето място са САЩ, които при население от 325 млн. души се класират с почти 8,5 млрд. отпадъци, но на един човек се падат около 26 тона. Щатите са най-големият „производител" на твърди градски отпадъци – за 2017 г. те са 258 млн. тона.

По-нататък в рейтинга следват Естония (23,5 т боклук на човек), Финландия (16,6 т), Армения (16,3 т), Швеция (16,2 т), Люксембург (11,8 т), Украйна (10,6 т) и Сърбия (8,9 т).

Сподели във Facebook