Ако почивката Ви е свързана с пътуване в друга държава - членка на Европейския съюз
Трябва предварително да си извадите европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Временно удостоверение, което замества ЕЗОК.

• ЕЗОК се издава във всеки клон на банка ДСК в срок от 15 дни;
• Временно удостоверение се издава от РЗОК в срок до 2 дена.
Тези документи не са задължителни, те са препоръчителни, но ни осигуряват безплатен достъп до спешна и неотложна помощ в страните от ЕС, в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Задължително условие при тяхното издаване е изрядният Ви здравноосигурителен статус.

Сподели във Facebook