Акценти

4 Октомври 2016

905

Животът днес

От 3 октомври вече работи едно важно, ориентирано към уязвимите социални групи, звено, с каквото разполага всеки съвременен град. Току-що стартиралият Общностен център за деца и семейства е финансиран основно със средства от Европейския социален фонд (над 700 млн. лв.) и в рамките на проектния период от две години ще окаже помощ на 850 деца. Какви услуги ще предлага центърът, към кои потребители са насочени конкретно и как ще бъде финансиран след края на проекта – на тези въпроси за читателите на „Животът днес“ отговаря ресорният зам.-кмет на Пловдив Георги Титюков:

Проектът цели възможността да бъдат предоставени услуги за деца в ранна възраст и семействата им, като така може да се подобри достъпът до здравна грижа, да се подпомогне формирането на родителски умения, а с това и подобряване на семейната среда, повишаване на готовността на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на изоставянето на деца.

Услугите на новия Общностен център за деца и семейства са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително и деца с увреждания и семействата им, както и към бъдещи родители. Какви конкретно ще бъдат услугите? Ранна намеса при увреждания – тук целта е предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания и подкрепа на семействата им. В тези дейности ще участва педиатър, логопед, медиатор, социален работник, психолог, рехабилитатор. За децата с увреждания ще бъде предоставена и индивидуална педагогическа подкрепа – тук стремежът ни е те да могат успешно да се интегрират в първи клас в масово училище. Центърът ще предложи също така семейно консултиране и подкрепа за семейства с деца до 7-годишна възраст, както и на бъдещи родители. В рамките на тази услуга са ангажирани психолог, психиатър, социален работник, гинеколог, медицинска сестра, медиатор. Други дейности, на които нуждаещите се ще могат да разчитат в центъра, са здравна детска консултация и мерки по превенция на заболяванията – подходът е гъвкав, тоест хората ще могат да се обръщат сами към центъра, като в същото време ще има и посещения по домовете от педиатър, стоматолог, медиатор.

Специални усилия ще се полагат, за да се повиши готовността на децата за равен старт в първи клас. Тук говорим за създаване на летни училища, дейности за подобряване на концентрацията и т.н. По това направление ще работят предучилищен педагог и медиатор. Всички специалисти в новия център са ангажирани след конкурс, като заетостта им като време е различна. Семействата, които имат нужда от помощ и подкрепа, както и техни близки или съседи могат да се обръщат пряко към Общностния център, който се намира на ул. „Вратцата“ 4, или на тел. 032/207311. Мобилните екипи могат да посетят нуждаещите се и на място.

Сътрудничеството ни с дирекция „Социално подпомагане“, ръководена от д-р Надя Танева, с отдела „Закрила на детето“ е много активно, поддържаме контакти, разменяме си информация, което прави работата ни по-ефективна. Всичко това е в помощ на децата и семействата, нуждаещи се от подкрепа – здравна, образователна, социална. Когато става въпрос за деца и младежи в риск, с центъра ще си партнират също и комплексът за социални услуги „Свети Георги“ и Младежкият център в Пловдив, изграден по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Спецификата на Общностния център за деца и семейства е такава, че той не би могъл да се самоиздържа и затова след приключването на проекта финансов ангажимент би трябвало да имат Министерството на труда и социалната политика, общините. Вероятно, ако бъдат постигнати заложените резултати, отново ще се търсят варианти за финансиране по европейски и по национални програми.

Сподели във Facebook