Акценти

8 Октомври 2016

1493

Животът днес

Столична община успешно изпълни първи етап от „Проект за интегриран столичен градски транспорт“. Той помогна за подобряването и модернизирането на системата на градския транспорт в София. Голяма част от внедрените технологични решения и превозни средства имат реален ефект за устойчивото и екологично развитие на града.
„С помощта на „Проект за интегриран столичен градски транспорт“ успяхме значително да подобрим трафика чрез ефективни системи за управление и да допринесем за повече комфорт и удобства за пътниците при пътуването с градския транспорт. Това е правилната посока на развитие на столицата ни като град с модерен и европейски транспорт“, каза Велимир Миленкински, ключов експерт „Интелигентни транспортни системи“, в рамките на заключителна пресконференция по проекта.
   
„Проект за интегриран столичен градски транспорт“ бе изпълнен по Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен на 23.08.2011 г. между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Той беше важна част от общата стратегия на Столична община за развитие и модернизиране на градския транспорт в съответствие с основните насоки, определени за подобряване на транспортната система в София.
Успешно бяха реализирани следните заложени компоненти по договора:
   • Доставка на 50 нови нископодови тролейбуси – те са енергийно ефективни, оборудвани са с климатик, достъпни са за хора с увреждания и за детски колички, имат светлинна и звукова сигнализация на първата врата за улеснение на хората с намалено зрение. С доставката на новите тролейбуси тролейбусният автопарк на София е обновен на практика на 90%.
   • Реконструкция на релсов път по бул. „България“ от бул. „Витоша“ до последната спирка (трамвайно ухо „Борово“).
   • Доставка и монтаж на 1020 електронни информационни табла, които разполагат и с модул за гласово оповестяване в помощ на хората със затруднения в зрението.
   • Доставка, монтаж и интегриране на интелигентна система за управление (ITS) на трафика на 20 от най-натоварените кръстовища в града и бордово оборудване на 750 превозни средства на градския транспорт.
   • Специализиран автомобил за поддръжка на контактната мрежа на столичния електротранспорт. С него значително се намаляват сроковете за поддръжка на системите на столичния електротранспорт.
Предвижда се проектът да продължи с надграждане на постигнатото, каза Велимир Миленкински. Втората фаза ще се изпълнява по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и включва рехабилитация на релсов път, доставка на нови електронни информационни табла и 13 трамвая.

Сподели във Facebook