Здраве

2 Март 2018

credoweb bg

Фармацевтичната индустрия вече не е само доставчик на лекарствени терапии, а постепенно се превръща в бизнес, който осигурява интегрирани решения и услуги в полза на пациента. Това заяви д-р Светослав Ценов, кънтри мениджър на фармацевтичната компания Astellas по време на V национален Бизнес Форум Фарма „Иконономика на здравето – новите предизвикателства“, организирано от сп. „Мениджър“ и Националната пациентска организация (НПО). Той изтъкна идеята за value based care model, изграден върху управлението на бази данни, електронни регистри и електронното здравеопазване като цяло.

Фармацевтичният бизнес все повече ще става social business, 

който трябва да даде отговор на ключовия въпрос за достъп на пациента до ефективно лечение чрез колаборация с IT сектора, с други бизнеси, с лекарите, с институциите, медиите и пациентските организации.
Тенденцията за застаряване на населението ще продължи - лечението на един хронично болен в Европа вече надхвърля средно 20% от брутния вътрешен продукт,  добави още д-р Ценов. Цената на иновациите щяла да расте, което ще бъде свързано и с по-добрия резултат. Затова той призова когато се говори за пациенти, да се мисли за инвестиции, а не за разходи. Достъпът до иновативно лечение според него е само част от решението проблема. Перспективата според него е свързана с комплексни  усилия от страна на всички участници в здравеопазването, всеки от които трябва да разшири спектъра си на мислене. Това можело да стане само с нови хора, необременени от работата по досегашния начи
Движещата сила е ползата за пациента, подчерта Йерун Вайтес, управляващ директор за България на Sanofi, генерален мениджър на направление „Общи лекарства“ за Централна и Югоизточна Европа, координатор за 14 държави. - Започваме с генерик и ако се наложи, продължаваме с иновативно лечение -  работещото решение е балансът между двете“. Вайтес обърна внимание на значимостта на платформи, които дават информация на пациента и даде за пример холандската My Tomorrows, която давала детайлна  информация за онкопациенти във фаза II,III  и където всеки можел да прочете какво го очаква.  „Създайте и вие такива платформи в полза на пациента“, призова той.  Вайтес сложи специален акцент на дигиталните технологии и ролята им за превенцията и прогнозирането.
Сподели във Facebook