Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) дълги години беше пренебрегвана и от здравните системи, и от пациентите като причина за инвалидност и загуба на живота. Причината е, че заболяването често напредва неусетно, в началните стадии няма остри усложнения, както е например при исхемичната болест на сърцето – инфаркт или при мозъчносъдовата болест – инсулт, но след това рязко влошава всекидневното качество на живота и скъсява продължителността му.

Националният консултант по пулмология проф. Коста Костов представи актуалната концепция за диагностика и лечение на ХОББ.

Диагнозата може да бъде поставена чрез лесно достъпното функционално изследване на дишането, разбира се, когато то се прави от квалифициран и опитен специалист. При някои пациенти се налага провеждането и на така наречения „6-минутен“ тест, т.е. проверка на дихателния капацитет след кратко физическо натоварване, напр. ходене.

Проф. Коста Костов

Ако резултатите от изследването покажат белодробна патология, е важно да се разграничи дали тя се дължи на ХОББ или на астма. Разработени са съответните критерии за това, но някои пациенти имат едновременно и двете заболявания.

Всеки пациент с ХОББ трябва да бъде определен от лекаря в една от четирите групи, определящи напредъка и клиничната изява на заболяването. Това трябва да става в обичайното състояние на болния, а не по време на обостряне.

Дълги години приложението на системни и инхалаторни кортикостероиди, заедно с бронходилататори (лекарства, разширяващи дихателните пътища) и честата употреба на антибиотици при обостряне бяха златният стандарт в лечението на ХОББ.

С днешна дата вече е категорично доказано, че ако в заболяването липсва астматична компонента, кортикостероидите, дори в тяхната инхалаторна форма, могат да бъдат избегнати. Вместо това съвременният подход е постигането на максимална бронходилатация. Това е възможно чрез комбинирането на две лекарства в съвременните инхалаторни устройства.

Българските пациенти с ХОББ имат достъп до това иновативно лечение, което доставя директно в белия дроб точната лекарствена комбинация, разширяваща максимално бронхите, при това под формата на така наречената „бавна мъгла“.

Защо това е важно?

Защото голяма част от пациентите с ХОББ не могат бързо и ефективно да вдъхнат активните вещества от обичайните устройства за инхалиране. А при специално създадения инхалатор от германската компания „Бьорингер Ингелхайм“ лечебната „мъгла“ остава активна по-дълго време в устната кухина, без да „полепва“ по нейната лигавица и така попада в необходимото количество в белия дроб.

Едното активно вещество от иновативния инхалатор бързо и мощно разширява големите бронхи и така осигурява пътя на второто лекарство, което действа в най-крайните разклонения на дихателните пътища. За пациентите е изключително важно, че приложението на лекарството е само веднъж на 24 часа, което им осигурява свободно дишане.

Иновативен инхалатор с две активни вещества за лечение на ХОББ

Според проф. Костов в следващите няколко години кортикостероидите в максимална степен ще бъдат изоставени в основната схема за лечение на ХОББ. Също така и приложението на антибиотици може да бъде сериозно редуцирано при обостряния на заболяването, когато пулмологът прецени, че няма бактериална инфекция. В момента често антибиотици се назначават при всяко постъпване в болница на пациент с ХОББ, което не е оправдано от медицинска гледна точка.

Иновативното лечение може да бъде предписано по НЗОК на всеки пациент с ХОББ по преценка на специалист по белодробни болести, след което рецептата всеки месец се издава нормално от личния лекар. Здравната каса поема 75 на сто от цената на лекарствения продукт.

Сподели във Facebook