Здраве

3 Октомври 2022

credoweb bg

Как се разбира, че качеството на вдишания въздух е лошо? За някои хора първият признак е визуален, например смог или черен дим. Но наличието на нещо видимо не показва колко са вредни съставните вещества във въздуха.

Най-добрият начин е отделните вещества във въздуха да бъдат анализирани, независимо дали имат миризма или цвят.

Анализът на качеството на въздуха е важен фактор от научните изследвания за бездимните продукти на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), в конкретния случай електро нагреваемо тютюнево изделие (ЕНТИ), защото осигурява надеждна информация за потенциалното въздействие за околните при употреба на продукта. ФМИ измерва качеството на въздуха като анализира ефекта от ЕНТИ и цигарите в сравнение с фоновия въздух. Това влияние е изследвано в три вида среда: домашна, офис и ресторант. След това всяка от тези среди е симулирана в лабораторни условия като се променя броят на хората в съответното пространство и количеството въздух в циркулация на база на европейския стандарт за вентилационните системи.

Тестът в офис среда е проведен с трима души и степен на вентилация (количеството въздух влизащо/излизащо от стаята) от 156 м3/час. В теста за ресторантска среда участват общо пет човека при степен на вентилация от 555 м3/час. Сценарият за тест в домашна обстановка включва същия брой хора, но степен на вентилация от 87 м3/час. Освен това е проведено и последващо проучване с трима участници и 37 м3/час, чийто фокус е само върху домашната среда.

За да се гарантира точност на измерванията и да се избегне кръстосано замърсяване, стаята е почистена с въздухочистител при степен на вентилация 750 м3/час с чист, филтриран въздух, а мебелите са почистени със смес от вода и етанол. С цел определяне на базови стойности, качеството на въздуха се определя преди употреба на ЕНТИ и цигари.

Поредността от дейности за всеки тест е: почистване с въздухочистител, измерване на базови стойности, повторно почистване, последвано от употреба на ЕНТИ или цигари. Анализирани са 18 различни съединения за трите вида среда и 24 съединения в допълнителното проучване в домашна обстановка (представени в списъка „Тествани съединения“) както за ЕНТИ, така и за цигари. Във всички среди при употреба на ЕНТИ не се отчитат значителни разлики в сравнение с фоновия въздух за 16 от 18 измерени съединения, като две са с по-високи стойности – никотин и ацеталдехид, но тези стойности остават по-ниски от тези, предвидени в съответните изисквания. За сравнение, при употреба на цигари се измерват значителни разлики при всички 18 съединения спрямо фоновите концентрации и техните стойности са по-високи от тези при ЕНТИ. Това води до заключението, че употребата на ЕНТИ в затворено пространство не влияе негативно на общото качество на въздуха на закрито.

Това са две от многобройните проучвания за ефекта от ЕНТИ върху качеството на въздуха на закрито, проведени от ФМИ. Научните изследвания на компанията обхващат и ефектите от ЕНТИ за качеството на въздуха при ежедневни дейности, в заведения за забавление, магазини и в други реални условия, като те водят до същото заключение:

няма негативно въздействие върху общото качество на въздуха на закрито.

Резултатите от тези проучвания са описани в доклада на ФМИ относно отсъствието на вторичен дим в околната среда от ЕНТИ, в който е представен общ преглед на независимите проучвания за въздействието от продуктите на компанията върху качеството на въздуха на закрито.

Забележка: проучвания като описаните са част от програмата за научна оценка на продуктите на ФМИ, а не част от усилия за промяна на регулаторните изисквания във връзка със забраната на пушенето.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook