Здраве

10 Октомври 2017

Животът днес

Неблагоприятната обстановка на работното място може да доведе до развитието на физически и психически разстройства, злоупотреба с алкохол или други психоактивни вещества и в крайна сметка – до снижаване на производителността на труда.

Към този проблем привлече вниманието Световната здравна организация (СЗО) по повод отбелязвания днес Световен ден на психическото здраве (World Mental Health Day). През тази година мероприятията са посветени на темата „Психическо здраве на работното място“. В съобщените до пресата СЗО бие тревога, че снижаването на производителността на труда, свързано с депресия и тревожно разстройства, струва на световната икономика 1 трилион долара ежегодно. Служителите на организацията напомнят, че в света от депресия, която е една от водещите причини за инвалидност, страдат над 300 милиона души, а от тревожни разстройства – 260 милиона.  

Експертите подчертават, че риск за психическото здраве носят неадекватната политика в областта на здравеопазването и безопасността, слабият мениджмънт и комуникация, ограниченото участие на персонала във вземането на решения, недостатъчното ниво на поддръжка на работниците, негъвкавият работен график, неясно поставените задачи.

Специалистите от СЗО смятат за позитивна практика привличането на персонала във вземането на решения, касаещи предприятието, убеждаването на работниците, че те могат да разчитат на подкрепа, на израстване в кариерата, на признание и възнаграждение за приноса им.

Сподели във Facebook