Днес е рожденият ден на числото Пи, което по инициатива на американските математици се отбелязва на 14 март в 1 часа и 59 минути на следобед. Това е свързано с по-точното значение на числото. Свикнали сме с константата 3,14, но по-нататък следват още цифри - 3,14159. Прехвърляйки ги на календара, се получава 03.14, 1:59.  

Историята на числото, отразяващо отношението между дължината на окръжността и диаметъра ѝ, тръгва от дълбоката древност. Даже шумерите и вавилонците са знаели, че това съотношение е постоянно. Древните гърци също дали своя принос в разгадаването на тази величина. Според легендата Архимед бил точкова увлечен в пресмятането ѝ, че не забелязал как римските войници превзели родния му град Сиракуза. Платон получил доста по-точно значение на числото Пи за времето си – 3,145. А холандският математик Лудолф Ван Цейлен през 1596 г. публикувал резултата на своя десетилетен труд – числото Пи, изчислено с 36 знака. И затова преди години то е наричано „лудолфово число“, което е и било гравирано на надгробната му плоча.

През вековете са правени безброй много опити да се получи по-точно значение на числото, защото се е предполагало, че то е рационално и може да бъде представено с проста дроб. Това обаче се оказва погрешно. През 1767 г. немският математик Ламберт установил неговата ирационалност, т.е. невъзможността да се представи като отношение между две цели числа. Опитите обаче продължават. През 1991 г. учените стигнаха до нови 2260000000 десетични знака на константата, а през 1994 г. – до  4044000000.

Световният рекорд по запаметяване на числото Пи принадлежи на китаеца Лю Чао, който успял да запомни 67890 знака от загадъчното число след запетайката и ги възпроизвел за 24 часа и 4 минути.

Сподели във Facebook