Днес природата се намира в най-лошото си състояние за цялата история на човечеството. От изчезване са заплашени над 1 милион вида растения и животни, съобщиха учени в първия обстоен и всеобхватен доклад на Организацията на обединените нации (ООН) за биоразнообразието.

„Причината за всичко това са хората, но още не е късно да се разреши проблемът“, се казва в доклада.

Учените сигнализират, че изчезването на видовете е десетки или стотици пъти по-бързо в сравнение с миналото. Повече от милион видове нямат среда за обитаване, обезпечаваща дългосрочното им оцеляване и ако тя не бъде възстановена, вероятно ще изчезнат през следващите десетилетия, бият тревога експертите от ООН.

Сподели във Facebook