Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

В том първи на „История на българите от Македония“ подробно разгледах въпроса за възникването на Македонизма като доктрина.

От времето на създаването от Илия Гарашанин на „Сръбската национална доктрина“, сръбските правителства изразходват огромни средства за национална пропаганда във Вардарска Македония.

След присъединяването ѝ към Кралството на сърбите, хърватите и словенците през 1913 г., сръбското правителство провежда тази политика с още по-голямо настървение, целейки да изтрие българското национално самосъзнание и заменяйки го със сръбско.

Създадените сръбски училища и културни институти, смяната на именната система, забраната да се честват български религиозни и национални празници не можаха да заличат българското национално самосъзнание на българите от Вардарска Македония.

Очевидно е, че този експеримент се оказа неудачен. Въпреки изразходваните огромни средства сръбската власт не успя да сърбизира българите от Вардарска Македония.

При навлизането на българските войски във Вардарска Македония цялото българско население излезе на улиците, за да ги посрещне като освободители с песни, цветя и църковни хоругви

„Доктрината на македонизма” на Стоян Новакович не се приема от великосръбския национален елит през периода до 1940 г.

Доктрината на Новакович дълги години се неглижира и посреща на нож от ортодоксалните сръбски националшовинисти, които полагат неимоверни усилия за сърбизация на българите от Македония. При този неуспех в края на XІX век  Сърбия започва търсене на нова концепция за постигане на великосръбската идея.

Такава концепция успя да направи Стоян Новакович. Той създаде Доктрината на Македонизма, в която основната теза е: Вие не сте сърби, нито българи, вие сте македонци.

Нека припомня, че Македонизмът представлява политическа доктрина и идеология, която обосновава съществуването в миналото и днес на македонска идентичност и самостоятелна македонска нация. Важно е да отбележим, че тази доктрина след „обогатяване” с комунистическата идеология намери широко приложение след 1941 г. във Вардарска Македония.

След като Югославската комунистическа партия (ЮКП) успя да прокара идеята за „македонска нация” в Коминтерна, тя се зае да разработи технология за нейното реализиране. За тази цел тя използва Доктрината на македонизма на Стоян Новакович, като я облече в комунистически идеологеми, създавайки вече, „Доктрина на неомакедонизма”.

През периода 1940-1944 г. Югославската комунистическа партия взе на въоръжение „Доктрината на неомакедозима“, за да внуши македонско национално самосъзнание, необходимо за създаване на македонска нация.

Първоначално битува идея за създаването на единна македонска нация, съставена от всички етнически общности на Македония (българи, албанци, власи, турци, торбеши и цигани), които да образуват самостоятелна република в бъдещата Балканска федерация.

По късно идеята за създаване на македонската идентичност се разпространява, за да парира и покрие понятието „етнически българи”, населяващи Вардарска Македония, която между 1913-1941 г. е  съставна част на Кралството на сърбите, харватите и словенците, а от 1929 г. на Кралство Югославия.

Това обстоятелство дава основания на ръководните югославките комунистически дейци чрез политическа поръчка да укрепят тази позиция, като създадат „македонски език”, „македонска азбука”, „македонска история” и накрая „македонска култура”, различна от българската, гръцката и сръбската.

Насаждането на неомакедонизма – комунистически вариант на македонизма в новосъздадената република

Неомакедонизмът е ново явление в политическата история на Македония. Той представлява осъвременен вариант на македонизма на Стоян Новакович, облечен в обвивката на комунистическата идеология и използващ целия арсенал от средства за терор и репресии за постигане на политическата цел – асимилиране и комунизиране на един народ.

С други думи неомакедонист е лице от български произход, превърнал се в ренегат, налагащ доктрината на македонизма, облечена в идеологията на комунизма. Тази доктрина е продукт на политическата лаборатория на Тито и оглавяваната от него Югославска комунистическа партия. Тук имам предвид сърби, българи-ренегати или просто българи, несъзнателно подпомагащи сръбския режим в неговите репресии до 1941 г. Веднага обаче след изтеглянето на българските войски от цялата територия на Вардарска Македония тези представители на бившия югославски режим, предрешени като неомакедонисти, развихрят невероятна кървава вакханалия.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв., на том IV е 25.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook