Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

Македонското студентско дружество „Дружба“ е асоциация на българските студенти и интелектуалци от Македония в София. Дружеството е формирано в края на 1890 г. от студентите от Македония в София. Сред по-видните членове освен Даме Груев и Никола Наумов, за които вече съм писал, са Христо Коцев и Никола Дейков.

Христо Коцев

Христо Коцев е български учител и революционер, виден деец на десницата на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, член на ЦК на ВМОРО.

Роден е на 5 януари 1869 г. в Ново село, Щипско, дн. в Северна Македония. Учи в Ново село и Щип при Коце Шикеринов, Йосиф и Михаил Ковачеви, Александър Попзахариев, Димитър Павлов и други. През 1886 г. започва да учи в Българската гимназия в Солун. След ученически бунт, заедно с група свои другари е изключен от гимназията. В началото на 1888 г., с група от 19 души, между които и други бъдещи революционери, е привлечен от сръбската пропаганда и продължава образованието си във Великата школа в Белград. След като там е подложен на силен натиск за посърбяване, с приятелите си вдигат нов бунт през 1889 г. и отново са изключени. Емигрират групово в България, където той се записва да учи и през 1892 г. завършва славянска филология и литература в Софийския университет при Любомир Милетич, Александър Балабанов, Иван Брожка.

През периода 1884–1885 г. е учител в Кочани. След това една година (1885–1886) учи в Скопие. В София през 1890 г. е основано младежко дружество за подготовка на учители за Македония с членове: Дамян Груев, Никола Наумов, Петър Попарсов, Христо Коцев, Димитър Мирчев, Никола Дейков. През периода 1891–1892 г. е учител в Българското духовно училище в Цариград, като същевременно преподава и в Четирикласното българско училище във Фенер. Работи като български учител в Цариград до 1894 г., а след това преподава в Скопие (1894–1895) и Одрин (1895–1896). В Одрин през 1895 г. Даме Груев му възлага като един от учителите в Одринската българска мъжка гимназия и член на организацията пръв да започне изграждането на комитетската мрежа в Одринска Тракия. Така в началото на 1896 г. той и Павел Генадиев основават Одринския революционен комитет, чийто председател става Коцев. През същата година е назначен за учител при Солунската гимназия, където на Солунския конгрес в същата година е избран за член на Централния комитет за периода 1896–1897 г.

През 1898 г. е арестуван и е осъден на 4 години затвор през март 1899 г. През януари 1903 г. след освобож[1]даването си присъства на Солунския конгрес на ВМОРО (1903).

Той е член на ЦК отново през периода 1903–1904 г. Неколкократно е арестуван и затварян. Според Михаил Думбалаков в края на 1905 г. Коцев е арестуван в Солун заедно с Думбалаков, Петър Попарсов и скопянина Чолаков.

По време на Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в Нестроевата рота на Девета велешка дружина. Отличен е с орден с корона. Кмет е на Скопие от 1917 до 1918 г. След войните е гимназиален учител в Провадия (1918–1919) и във Варна. Член е на Илинденската организация и на Съюза на македонските емигрантски организации, като гравитира към протогеровистите. Пише свои спомени, публикувани в четири поредни броя на сп. „Македония“. Автор е на книгата „Стари и нови писатели за българите в Македония“, която е издадена 1933 г. във Варна. Умира на 30 април 1933 г. във Варна.

Никола Дейков

Никола Дейков е български общественик от Македония. Роден е през 1862 г. в град Прилеп, Македония. Учи в Солунската българска мъжка гимназия, където се сприятелява със съученика си Дамян Груев, с когото поддържа активна кореспонденция до края на живота му. След Ученическия бунт в гимназията Дейков заедно с Груев и още 32 деца заминават през есента на 1888 г. да учат безплатно в Белград на раз[1]носки на дружеството „Свети Сава“. Завършва гимназия в Белград и постъпва във Висшата школа, но през 1890 г. с повечето македончета напуска Белград и заминава да довърши образованието си в Софийския университет. В София е член на Младата македонска книжовна дружина.

Работи като секретар при мировия съд в София. Установява се в Луковит и работи като съдия. На 10 септември 1895 г. е сред основателите на читалище „Съзнание“. Дейков е един от най-дейните активисти на Демократическата партия в Тетевенския регион. Александър Малинов и Никола Мушанов често му гостуват. Умира през 1933 г. в София.

Македонското студентство дружество „Дружба“ има конспиративна насоченост и се опитва да се легализира посредством издаването на списание. Дружеството подготвя свой правилник, който е изпратен за печат в Румъния, но печатницата изгаря заедно с него.

Цели на дружеството

1. Освобождаване на Македония от османска власт.

2. Формиране на революционна организация в Македония.

3. Привличане на съмишленици и изпращането им в Македония.

4. Издаване на списание, което да се противопоставя не само на турския терор, но и на пропагандите.

Закриване на дружеството

През март 1891 г., след убийството на министъра на финансите Христо Белчев, Даме Груев и Никола Наумов са арестувани и затворени, а дружеството решава да се саморазпусне, за да се избегнат други жертви.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв., на том IV е 25.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook