Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

В навечерието на Парижките преговори за мир през 1919 г. създаденото временно Представителство на ВМРО отправя „меморандум до великите сили”, които участват в парижките мирни преговори. В него излагат подробно историята на борбите на българите в Македония за освобождение на своята земя и за запазване на нейната териториална цялост, като предлагат тя да:

  • се присъедини към България;
  • се превърне в независима автономна държава;
  • да стане автономна държава, участваща в една бъдеща Балканска федерация.

По това време членът на Серския революционен окръг Димо Хаджидимов развива идеята си за автономна Македония в брошурата си  „Назад към автономията”. В нея той развива идеята си за автономия, като единствената възможност да се запази целостта на Македония.

Разбира се преобладаващите членове на ВМРО са на позицията за неделимост от България и необходимостта за присъединяване към нея.

За това свидетелства видния деец на ВМРО Христо Силянов, който пише: „Македонскиге българи никога не са престанали да отправят жадни погледи към страната на свободните братя. Който оспорва това или не знае нищо за копнежите на тези българи, или казва една съмнителна лъжа. Мисли и тенденции, враждебни на българското народно обединение, не са съществували в  македонските българи. Лозунгът на народното ни обединение не се издигаше направо по съвсем други причини, които са добре известни на всички българи”.

Меморандум на Изпълнителния комитет на „Македонските братства” в България, изпратен на 1 февруари 1919 г. до Парижката мирна конференция

Димо Хаджидимов

По време на преговорите в Париж Изпълнителният комитет на „Македонските братства в България” изпраща в началото на м. февруари 1919 г. Меморандум до председателя на Парижката конференция и правителствата на САЩ, Великобритания, Франция, Италия и Япония.

В него се прави преглед на всички етапи от борбата на българите в Македония за свобода. Обръща се внимание на факта, че повече от 200 000 българи са прогонени от сърби и гърци от родните им огнища и  са намерили подслон в България. По-нататък се предлага тези страни „да съдействат да се присъедини Македония, цяла е неделима, към общото отечество България”.

Ако това не е възможно да се случи, настояват да им се осигурят условия за обособяване на самостоятелна държава Македония, с което няма да се допусне разделянето ѝ между Сърбия и Гърция.

Меморандум на ВМРО до Парижката  конференция от 1 март 1919 г.

В този меморандум ръководните дейци на ВМРО описват цялата хронология на борбите за национално освобождение на българите от Македония и за обединение с България.

Агресивните аспирации на Сърбия и Гърция ги принуждават да търсят пътя към автономия на Македония, за да запазят териториалната цялост на своята земя. Затова те настоятелно молят Великите сили да допуснат на преговорите представителна делегация на ВМРО, която да даде отговор на възникналите въпроси и недоразумения относно Македонския въпрос.

В документа се сочи, че разкъсването на Македония между Сърбия и Гърция ще представлява груба грешка и престъпление пред съдбата на българите в Македония.

Тези политически искания на ВМРО съответстват на поведението и програмите  на различните политически крила в организацията.

Въпреки приведените убедителните доказателства за правото на българите от Македония да получат справедливо решение на техните молби, Великите сили с озлобление се стремят да накажат България и с това самите българи, разкъсвайки родината им между Сърбия и Гърция.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook