Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

След изтеглянето на българските войски от градовете озверелите македонисти тръгват по дирите на участниците в българските национални комитети и клубове по всички градове, като арестуват когото намерят, а някои разстрелват веднага. 

След първите безогледни избивания без съд, извършени със зверско настървение, започва повсеместно организиране на съдебни процеси срещу всички активни български родолюбци по всички градове и околии на Вардарска Македония.

За да се даде някаква законна форма на жестокото гонение на българщината, са създадени два закона.

„ЗАКОН ЗА СЪДЕНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА  ПРОТИВ МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА ЧЕСТ”

Той е създаден от Югославската комунистическа партия с цел да накаже всички изявени българи, като ги обхване с формулата за... по всевъзможни начини на соработуванье со окупаторот, да го извалкаа македонското национално име и македонската чест.

На тия процеси, с които се цели да се даде правова форма на подготвените злодеяния срещу тях, се изправят народни обвинители и назначени от властта защитници, които в един глас обвиняват подсъдимите в сътрудничество с окупатора, а всъщност, защото са станали продължители на делото на своите бащи и деди, изграждано още в турско време и завещано им като недовършено дело.

Най-широко използваната формула за обвинение е: по всевъзможни начини на сътрудничество с окупатора. С други думи в предмета на обвинение по този закон се включва всичко, което обхваща проявите на национален живот на българщината в Македония.

Съгласно член 2 от закона на съд подлежат лица, чиито дела не могат да бъдат квалифицирани като предателство или като помагане на окупатора при вършенето на военни злодеяния.

Тогава кои са тия дела на сътрудничество с окупатора? Само националните. За такива дела присъдата е до 10 години затвор, принудителна работа и конфискация на имотите.

ЗАКОН, ЗАБРАНЯВАЩ „ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА, РАСОВА, ВЕРСКА ОМРАЗА И РАЗДОР

Той е насочен за закрила на сърбизма. Пълен е с лицемерието на някакви борци за равноправие, а всъщност изцяло е насочен срещу движението против завръщането на сръбскте колонисти във Вардарска Македония.

Въпреки целта на закона да се защити равноправието на народите... на демократична Югославия без оглед на тяхната национална принадлежност, всъщност се изключва българската народност и сърбите се осигуряват от всякакви нападки като господстващи в политиката на македонската република.  

Главният текст, който осигурява неприкосновеността на сърбите, се намира в чл. 2 и гласи: Всяка агитация и пропаганда, с която се цели да се предизвика или разпалва национална или расова омраза или раздор... се наказва.

При това положение:

  • никой не смее да говори за сръбските жестокости по времето на кралска Югославия;
  • никой няма смелостта да поиска да се издигне паметник на 50-те невинни селяни, избити от Добрица Маткович в с. Гарван;
  • никой не смее да се възбунтува от навлизането на хилядите сръбски думи в новия македонски книжовен език и пр.

Под защитата на тези два закона се провеждат редица процеси покрай другите постановления за делата поради национално предателство, с което се назовава всяка българска родолюбива дейност. Не е възможно тук да бъдат изредени по име всички жертви на македонистките съдебни процеси, защото те са хиляди. Наред с масовите убийства без съд и присъда в края на 1944 г. и през цялата 1945 г. сърбокомунистическите власти организират и съдебни процеси срещу водещата българска интелигенция. Арестувани са и хиляди техни сподвижници и последователи от цяла Вардарска Македония, все видни дейци на ВМРО и Македонската младежка тайна революционна организация (ММТРО). Освен в борбата срещу сръбското робство в периода 1941-1944 г. те застават начело на българското национално-културно дело в Македония.

„Чрез делата и присъдите срещу тях новите сърбокомунистически власти изправят на подсъдимата скамейка българската история, българското национално съзнание, култура и език в Македония“, пише в своите спомени В. Хаджикимов.

В сръбските съдилища до 1941 г. борците за освобождение на Македония са съдени по Закона за преследване и унищожаване на разбойниците или по ЗЗД. Сега пред македонския съд ги изправят по Закона за македонската чест.

Всеки, който се чувства българин или смята, че историята, езикът и националността на славянското население в Македония са български, автоматично попада под суровите наказателни параграфи на този антибългарски закон с дежурното обвинение, че работи против „народа и държавата”, че е враг на „нова Югославия”, на братството и единството на „югославските народи” и пр.

Преследваните от сърбокомунистическите власти българи се оказват подсъдими за същите обвинения, както и пред кралските сръбски съдилища до 1941 г. по обвинения:

  • че са българи;
  • че се борят за свободата на българите в Македония;
  • че искат да откъснат Вардарска Македония от Югославия, да създадат независима Македония или да я присъединят към България и т.н.

За тези обвинения Д. Гюзелев, Д. Чкатров и още 200 души техни другари на Студентския процес в Скопие през 1927 г. са осъдени на по 15-20 години строг тъмничен затвор от сръбските поробители.

На процесите, организирани срещу посочените и други видни интелектуалци, те са обвинени:

  • че са посрещнали влизането на българската армия в Македония (през април 1941 г.);
  • че заедно със своите последователи и съмишленици са работили за възраждането и победата на българската национална кауза в Македония, като по този начин са действали против своя собствен народ. 

През 1945-1946 г. смъртни присъди се издават и изпълняват над стотици българи не само в Скопие, но и във всички градове във Вардарска Македония.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв., на том IV е 25.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook