Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

След сключване на спогодбата Попов–Клодиус, Германия отстъпва за администриране от страна на България Вардарска Македония и Беломорска Тракия. В Македония и Тракия навлиза Пета армия. Тя е посрещната от цялото население с радост, песни, танци и много цветя.

България устройва българска администрация във Вардарска Македония Тя инвестира милиарди левове за строителство на училища, църкви, административни сгради и пътища.

Създават се условия за откриване на български училища и юнашки дружини. Открити са десетки български училища. В Македония са назначени повече от 2500 български учители.

Възстановяване на българското гимнастическо движение „Юнак“

В тази обстановка започва процес на възстановяване на български културни и спортни дружества. В редица градове на Вардарска Македония са възстановени българските гимнастически дружества „Юнак“. Във Вардарска Македония:

• Провежда се курс за подготовка на главатари – ръководители на юнашките дружини. Такъв курс се провежда в Скопие от 8 август до 7 септември 1941 г.

• Издава се в голям тираж на в-к „Здраве и сила“.

• Решава се да не се събира членски внос.

• Извънредно заседание на Управителния съвет взема редица важни решения:

› изпращане молба до Министерството на земеделието и държавните имоти за предаване в собственост и ползване на спортни площадки и игрища, салони, оставени от бившите сръбски соколски организации;

› изработване на бюджет на организацията;

› назначаване на ръководства;

› приемане на 100 юнаци и юнакини от Стара България в Скопие за обмяна опит начело с проф. Никола Стоянов; групата дефилира през града и е посрещната с възторг и овации;

› предаване на местната организацията съхраненото знаме на „Вардарски юнак“ в София и донесено от последния директор на Скопското българско педагогическо училище Атанас Ковачев.

Свикване на Общобългарски юнашки събор в Битоля

През 1942 г. се поражда идеята за свикване на Общобългарски юнашки събор в Битоля. На събора се предвижда провеждане на мащабна обществена проява, която да отпразнува Освобождението и присъединяването на Македония към България, както и да се организира преклонение пред подвига на българското войнство, загинало по време на войните за национално обединение. На Събора се демонстрира по един безспорен начин българското национално единство. Съборът протича при следния дневен ред:

• манифестация на юнашките дружества, която се превръща в триумф на националното единство;

• молебен за здраве на българската нация;

• щафетно бягане на участващите дружества от Червената стена до игрището;

• финални състезания;

• награждаване на участници в Събора.

Дейността на Българските гимнастически дружества в Македония приключва през 1944 г., когато властта в България след преврат се взема от Отечествения фронт.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв., на том IV е 25.0

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

 
Сподели във Facebook