Практиката потвърди, че обучението чрез работа може да реши все по-задълбочаващия се проблем с недостига на кадри в редица браншове. Статистиката в европейските държави, в които работи дуалната образователна система, действително показва, че в тях има най-ниски нива на младежка безработица в Европа. В Германия, Австрия и Швейцария тя е средно под 4%.

Петя Евтимова е юрист с повече от 12-годишен опит в сферата на образованието и науката. Зам.-министър на образованието, младежта и науката в правителството на Бойко Борисов и в служебното правителство на Марин Райков, зам.-министър на труда и социалната политика в служебното правителство на Георги Близнашки. От март 2015 г. е ръководител на екипа за управление на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” към Швейцарския офис за сътрудничество в София.

В България съществува парадоксът на висока безработица и едновременно голямо търсене на кадри. Работодателите споделят, че въпреки многото кандидати за свободните позиции, които са обявили, те не могат да си изберат професионалист поради липсата на необходимите умения в практиката. Когато става въпрос за търсене на средни специалисти, работодателите са категорични, че училището не е подготвило възпитаниците си да работят на машини и с най-съвременните технологии в бранша. Този проблем може да бъде решен, от една страна, с реформа в образованието, и от друга –  в партньорство с бизнеса.

Те трябва да вървят ръка за ръка, защото и двете страни имат своите задължения. Успешен пример за подобно партньорство е швейцарският проект за дуално образование, известен с името „ДОМИНО“ (Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото). Над 400 деца се обучават по програмата в 16 училища в 11 града (Казанлък, София, Перник, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Бургас, Плевен, Сливен, Добрич и Русе). През 2015 г. започнахме проекта с две професии – машинен техник в Казанлък и техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост в София. Тази година на 15 септември започна обучение по три нови професии – електротехник специалност „Електрообзавеждане на производството”, газов техник и готвач.

В момента изработваме нови учебни програми за професии, по които ще започне дуално обучение през 2017 г.

и това са професиите автомобилна мехатроника, промишлена електроника и мебелно производство. Така че поне за 8 професии ние имаме готови учебни програми. Планираме до 2019 г. да разработим учебни програми за поне още три професии.

При тази система през последните две години ученици от 11. и 12. клас прекарват по два дни на училище и три дни на работа в предприятията и работодателят им дължи възнаграждение за тези дни. Минималното възнаграждение на учениците е регламентирано в Кодекса на труда и е 90% от минималната работна заплата спрямо изработеното време. Ние имаме и добри практики в това направление.

Първите три фирми, които приеха ученици от Казанлък миналата година, се споразумяха, че ще им плащат по-високо

от това минимално възнаграждение. Те приеха, че заплащането им ще бъде минималният осигурителен праг в областта на машиностроенето, което е по-високо от минималната работна заплата.

Принципът, по който започнахме да работим по проекта „ДОМИНО”, е да обхванем учениците от 9. до 12. клас, но по настояване на три фирми от Казанлък миналата година, които станаха партньори на проекта, ние започнахме дуалното образование експериментално и с ученици от 11. клас, които сега завършват.

Разговорите, които водим с работодателите, за резултатите от дуалната система на обучение, са доста обнадеждаващи.

Само след една година работа, и то по един ден практика седмично, както беше възможно за тези ученици, те имат невероятен напредък. Голяма част от тях са работили и лятото по собствено желание във фирмите на трудови договори, замествайки хора в отпуск. Ефектът дори и след една година обучение чрез работа е видим. Освен това някои от фирмите са предложили на най-добрите ученици отделни договори извън дуалното обучение, с които им предлагат различни бонуси и поощрения, в случай че решат да останат след завършването си на работа при тях. Като например, ако абитуриентът реши да учи задочно висше образование, да му покриват таксите, да му предлагат допълнителна стипендия и т.н.

Искам да подчертая, че през 2015 г. едновременно започнаха различни проекти, свързани с дуалното обучение, но

само швейцарският има амбицията да реформира системата на професионалното образование.

„ДОМИНО“ възникна по искане на България към Швейцария за предоставяне на експертиза в областта на дуалното обучение. Той е един от проектите по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и изрично в документацията се подчертава, че добрите практики от този проект ще доведат до промяна в законодателството и истинска реформа в професионалното образование. Така че дуалната форма да стане работеща навсякъде, където бизнесът е готов да сътрудничи.

При избора на осемте професии, по които да започнем дуално обучение, се съобразихме с анализите за търсенето

на пазара на труда и за развитието на икономическите области. Другото основно правило е, че учениците нямат навършени 18 години, затова професиите са съобразени с тяхната възраст. В държавите, в които се провежда дуално образование, ученикът няма задължение да остане в конкретната фирма след края на обучението, нито пък тя има задължение да го наеме. Доказано е обаче, че ако ученици завършат дуално образование по дадена специалност и след това я запишат като висше образование, те стават много по-добре подготвени специалисти и съответно - ценни и търсени кадри за бизнеса. Искам да призова работодателите, които са партньори в дуалното образование, да се опитат да задържат младите хора след завършването им, като им предложат едни достойни заплати.

Бизнесът може да помогне и в още едно направление – да вземе активно участие в професионалното ориентиране

от най-ранна възраст на учениците от 5. и 6. клас. Разбира се, то трябва да е координирано с училищата и с Министерството на образованието. Някои от фирмите имат единични инициативи, но някак си това професионално ориентиране не е координирано с всички заинтересовани институции и страни. Правят се определени стъпки, но е необходима още много работа както от страна на бизнеса, така и на образователните институции.

Дуалната форма на обучение няма да бъде толкова ефективна без активната подкрепа и доверие и на родителите. Срещнахме много интересни реакции по време на родителските срещи, които направихме в присъствието на учениците. Установихме, че родителите понякога нямат реална представа докъде са се развили технологиите и как изглеждат в момента дадени професии. Промяната в статуквото и във възприятията на хората няма да стане за един ден или една година. Необходими са поетапни последователни стъпки в правилната посока и така лека-полека

ще започнем да изграждаме отново имиджа на професионалното образование.

Иначе в малките градове много по-лесно училищата, обявявайки, че стартира дуално обучение, привличат ученици. В големите градове измежду богатия избор от училища нашият проект и реклама се губят. Но пък в София тази година видяхме друг феномен. Едно от училищата, което невинаги набира достатъчно ученици за паралелката си, рекламирайки кои фирми застават зад дуалната форма, успя да напълни паралелката и даже върна трима кандидати. Когато родителите и децата имат предвидимост кои биха били бъдещите работодатели на младия човек и къде може да се реализира, то образованието става много по-ефективно и атрактивно.

Обучението чрез работа постига отлични резултати и благодарение на практиката за назначаване на ментори на учениците, които ги обучават в конкретната фирма.

Учителите от своя страна също се похвалиха, че с въвеждането на практиката и придобиването на тези трудови навици учениците са станали по-редовни и на учебните занятия. Това е неочакван ефект от дуалната система, но показва, че тя работи. Донякъде учениците разбират чрез работата защо им трябват онези знания от училище и стават по-сериозни и отговорни във възприемането на учебния материал.

Сподели във Facebook