Валентин Борисов, управител на Българо-израелската компания за стратегически бизнес консултации „Прогресив Флоу България“ ООД, член на Двунационалната търговска камара България-Израел

Промените в образователната система могат да се случат много лесно, така че младите хора да се научат да мислят логично, последователно, перспективно и да отговарят на нуждите на бизнеса. В тази насока изключително полезен може да бъде един цялостен подход за усъвършенстване на дадена организация или система. Разработен е преди 30 години от израелски физик и намира най-широко приложение в Япония, САЩ, Индия, Китай, Южна Америка, а в последните няколко години и в Европа.

Основната идея на този модел е свързана с постигане на резултат с научен подход. Първата стъпка е да има яснота по отношение на целта, на това, което искаме да подобрим – в самата система, работен процес, начин на преподаване и т.н. Ако не са ясни целите, няма как да знаем какво искаме да подобрим и към какво да съсредоточим усилията си.

Следващата стъпка, за да подобрим една организация, ситуация или процес, е да си изясним какви са пречките пред целта и какво трябва да променим. Това обикновено са комплекс от фактори, които могат да бъдат вътрешни и външни за организацията.

В образователната система има две групи фактори – от една страна са учащите се,

които не носят особена отговорност за собственото си образование и развитие, а от друга – това е самата система, която не прилага структурни и работещи методи на обучение.

Родителите сме тези, които най-често караме децата да учат. Така обаче не се създава атмосфера, в която подрастващите да поемат отговорност. Ако търсим отговор на въпроса какво да променим, трябва да видим проблемите. Липсата на лична отговорност е такъв проблем както в средното, така и във висшето образование. Студентите следват до голяма степен инерцията на това, което са правили в училище – заучават готови трактовки и информация, без да се опитват да я проумеят.

Освен да обучават и предават материал, преподавателите имат доста важна задача – да създават логическа връзка

в съзнанието на учащите се между вече наученото и новите знания, както и между теорията и реалния живот. Младите хора обаче са на различно интелектуално и емоционално ниво и практически е невъзможно един човек по стандартния начин на преподаване да направи така, че всички да разбират същността и логиката на това, което се преподава. 90% от учащите се в крайна сметка не разбират това, което учат. Знаейки обаче, че ще бъдат изпитани, голяма част от тях се опитват да запомнят едва ли не наизуст учебния материал. Т.е. запомнят все по-големи количества информация, която в повечето случаи учащите не разбират. Естествено резултатът е, че в училището или в университета започва да става все по-скучно. Затъва се в омагьосан кръг, в който преподавателите се оплакват, че младите хора нямат мотивация за учене, а учениците или студентите признават, че им е скучно, и не осъзнават нуждата да придобиват нови знания.

От този основен феномен следват много негативни ефекти. Един от тях е, че образователната система не дава умението за непрекъснато учене, което е много важно. Образователната система не ни учи как да учим. Фокусът е изместен към запаметяване на повече информация, което, първо, е нетрайно, и второ, не носи особена полза.

Решението не е много сложно. Има няколко пилотни проекта в Полша, в Израел, в Русия и в Мексико, където се комбинират две системи. Не е необходима промяна в образователната система, а в начина, по който се преподава. Учащите се могат да бъдат научени на два комплекса от инструменти. Единият представлява система от т.нар. саморегулирано учене. Тя всъщност дава възможност на преподавателите да прехвърлят все по-голяма отговорност върху учащите се и ги учи на по-голяма самостоятелност и повече екипна работа.

Саморегулираното учене включва разпределяне на преподаването между учителя и самите ученици

или между университетския преподавател и студентите. Лекторът разпределя преподавателския ресурс, като разделя аудиторията на групи, които имат своите лидери и заедно като екип представят дадена част от материала пред всички. Така учителите дават известна независимост и възможност на децата да постигат конкретни цели. При изпълнението им те изпитват чувството за нещо постигнато и за конкретен резултат. Появява се усещането за удовлетвореност от ходенето на училище или в университета. Много ценно в тази система е насърчаването на екипната работа, която след това е от голямо значение за бизнеса.

В световен мащаб има компании, които са управлявани успешно, прилагайки инструментите на „Теория на ограниченията“.

Тя включва мисловни процеси, които дават възможност за подобряване на логическото мислене.

Случва се така, че образователната система го потиска, вместо да го развива. За да бъдем по-конкретни, ще дам пример.  На аудитория от 25-30 души дават три текста. Модераторът разделя обучаващите се на групи по 4 човека. Първо индивидуално всеки трябва да си прочете текста за неговата група и да види тези 4-5 основни факта, които съществуват в текста, и да ги свърже логически. След това лидерът на отбора обяснява основната част от текста на останалите. Подобен тип интерактивни игри отключват логическото мислене и помагат да се развива умението за екипна работа.

Този модел се използва и в бизнеса, и в държавни институции, и в данъчна администрация, и в болнични заведения,

и в образователни системи по целия свят. Тези логически инструменти изместват фокуса от запаметяване към разбиране. Вместо човек да запаметява много факти, които в крайна сметка може да намери с няколко клика в интернет, той запомня структурата на този материал, научава се да вижда скелета и се учи да мисли причинно-следствено.

Моята основна дейност е стратегическо бизнес консултиране, което развивам с една българо-израелска фирма в България. Опитът показва, че в други държави компаниите, които използват този метод и видят ползите от прилагането му, обикновено стават спонсори на образователни проекти. Една от целите ми е прилагането на този подход в образователната система в България и насърчаването на партньорството на бизнеса за постигането на отлични резултати.

Сподели във Facebook