Идеята за превръщането на летището на Стара Загора в международен авиационен и карго център удари на камък. От Министерството на икономиката обясниха за вестник „Животът днес“, че липсва инвеститорски интерес, макар през последните години проектът да е промотиран на различни инвестиционни форуми в България и чужбина.

Предложението за изграждане на летище за товарни превози (карго терминал), обслужващо Югоизточна Европа, на територията на бившето летище „Стара Загора“, е обсъждано с инвеститори както от Азия, така и от Европа. Търсено е финансиране и по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (плана „Юнкер“), но резултати няма.

Пречките за развитие на мащабен карго терминал са свързани и с друг фактор. Анализите по проекта са показали, че терените не са достатъчни за изграждане на такъв терминал поради факта, че останалите съседни терени са собственост на множество физически и юридически лица. Ето защо Министерството на икономиката се е съсредоточило в посока изграждане на индустриално-икономическа зона по подобие на икономическа зона София – Божурище. Амбициозният проект на столицата до този момент е привлякъл инвестиции за над 100 милиона лева. Това позволи да се планира разкриването на поне 700 работни места покрай изграждането на производствен корпус, складова и логистична база, център за професионално обучение и център с научно-развойна дейност.

Министерството на икономиката се надява да превърне бившето летище в Стара Загора в топ локация за бизнеса в региона. Амбицията на ведомството е да бъдат привличани качествени инвеститори от сферата на услугите и промишлеността, които да създават работни места, икономически растеж и да повишават благосъстоянието на региона. „Инвеститорите, които очакваме да подпомогнем на територията на Стара Загора, ще бъдат насърчавани и чрез Закона за насърчаване на инвестициите и всички други възможни способи, с които разполага правителството“, обобщиха от Министерството на икономиката. Оттам са убедени, че развитието на икономическа зона на територията на бившето летище в Стара Загора ще има значителен принос както върху насърчаването на стопанската дейност и икономически растеж в региона, така и върху социалното развитие и пазара на труда.

Припомняме, че през 2007 г. бе отнет лицензът за експлоатационна годност на „Летище Стара Загора“ ЕАД и обектът престана да функционира като летище. През 2012 г. търговското дружество и имотите са прехвърлени към бившето Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, като концепцията е била за изграждане и развитие на международен карго център. Летището се намира край Стара Загора, в квартал „Колю Ганчев“, на по-малко от 4 километра от автомагистрала „Тракия“. Полосата на летището е дълга 2550 м, прилежащите територии са около 6000 дка.

Сподели във Facebook