В бюджета за финансиране на обучението в професионални гимназии се предвиждат три милиона лева. Предвидените средства са за обучение основно по технически професии и за професии, необходими за конкретния регион, в който се намира учебното заведение. Идеята е да се даде тласък на професионалните училища, който да направи обучението в тях адекватно на търсенето на пазара на труда

Целта ни е да насочим повече ученици към професионалното образование, защото занапред там ще могат да получават по-високи доходи. Ще ги насърчим със стипендии, ще преструктурираме профилите на професионалните гимназии, затова очакваме да ни подпомогнат и обществените съвети, в които има работодатели”, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев., като подчерта, че за малките и отдалечени населени места ще има увеличаване на средствата за професионални училища.

Сподели във Facebook