Средното интелектуално ниво на жителите на скандинавските страни бавно, но неотклонно се снижава, започвайки от средата на 90-те години на миналия век. Както съобщава Норвежката телеграфна агенция, до този извод е стигнал новозеландският учен Джеймс Флин, който от няколко десетилетия изучава динамиката на интелектуалното развитие на населението в различните региони по света.

В последната статия на Флин, публикувана в авторитетното научно списание Intelligence, се отбелязва, че през последните 20 години средният коефициент на интелигентност (IQ) сред норвежци, датчани и финландци спада с 0,23 пункта на година. Статистиката за Швеция не е пълна, но ученият предполага, че и там се наблюдава същата тенденция.

Още преди време Флин установи, че средното ниво на IQ в повечето страни по света като цяло непрекъснато расте от 30-те години на миналия век. Днес в някои държави като САЩ ръстът продължава, но в други като Великобритания, Холандия, Германия и Естония няма забележима динамика, а в северна Европа стабилно се констатира обратната тенденция. Според учения причината може да е във факта, че в училищата на много страни натоварването и изискванията към учениците през последните години са занижени.

„Аз не знам всъщност каква е причината – признава Флин. – Но не бива да се преживява неголямото понижаване на IQ, а да се използва за нещо важно неговият ръст, което се наблюдава в дългосрочна перспектива. Смятам, че би било добре повече хора да четат дебели книги и особено тези по история“.

Сподели във Facebook