Как да изтеглиш кредит от банка? Защо не бива да се поддаваме на уловките на бързите кредити и трябва да избягваме лихварите? Повечето родители все още учат тези трудни уроци тепърва, от житейския си опит.

За нашите деца обаче те ще бъдат смлени и включени в учебника.  Обучението „Нашите пари“ е част от нова пилотна образователна програма, зад която застават няколко банки и един университет. Обучението ще тръгне в 10 училища в цялата страна, сред които има школа в големи градове като София, Пловдив и Варна, но и в по-малки селища като Пирдоп и Панагюрище.

Програмата за формиране на финансова грамотност у младите по целия свят вече е на доста години.

В момента тя върви в 42 страни на общо 16 езика. И 40 милиона млади хора са обучени по нея. Въпреки че е международна, във всяка държава учебниците са писани отделно, а не са преводни. Идеята е по този начин авторите на учебника да се съобразят със спецификата на всяка конкретна страна, нейните икономика и банкова система. При преводни учебници това не би могло да стане, казва авторката Красимира Толина.

Създателите на проекта са провокирани той да стартира, след като миналата година проведоха анкета между ученици от девети до единайсети клас и открили, че повечето кредитни институции у нас са напълно непонятни за децата. Тийнейджърите не правели разлика между дебитна и кредитна карта и познавали най-добре заложните къщи. Оказало се, че

дори и във водещите гимназии едва девет на сто от децата са наясно с финансовата терминология.

Малцина разбирали как се формира лихвата, а още по-малко знаели, че тя се начислява по кредитите.

В същото време обаче 84 на сто от учениците посочили, че искат да научат повече за финансите. При това – не от макроикономическа гледна точка. Вълнувало ги как да управляват собствените си пари. Освен това искали да знаят кога на какви кредити да разчитат и какви са правата им във финансово отношение. Някои от тях споделили, че подобни познания нямат и техните родители.

Така се родила новата учебна програма за деца от 9. до 11. клас. Тя включва учебник и учебна тетрадка, в която децата да затвърждават онова, което са научили. В дигитален вариант пък новите знания ще бъдат качени на популярния сайт „Уча. Се“.

В учебника има общо 17 урока, които обхващат както информация за финансите по принцип,

така и данни за това как да се справяме с личните финанси. В специален урок се обяснява кога и при какви случаи бихме могли да теглим популярните напоследък бързи кредити и кога категорично да се въздържаме от тях. В същата глава е изяснено за учениците и какво е лизинг и стока на лизинг, както и какво представлява стоковият кредит. Децата са предупредени, че финансовите институции, които отпускат бързи кредити, обикновено се рекламират агресивно чрез имейли или съобщения по мобилните телефони, които ви информират, че сте предварително одобрени за кредит дори ако само веднъж сте използвали услугите на фирмата. „Не забравяйте, че това е част от рекламната политика на фирмата, която ви подвежда да използвате заем отново дори ако в момента нямате нужда от него“, пише в учебника.

Посочено е също колко по-високи са вноските по бърз кредит, както и предимствата му –

краткият срок за одобрение и отпускане.

Написано е още в кои ситуации младите хора могат да се възползват от този тип кредити и кога това не е желателно. Специално внимание програмата отделя и на защитата на личните данни, на които повечето тийнейджъри не отдават значение. Посочено е как трябва да се пазят те и че винаги е необходимо да се проверява дали институцията, която иска информация за нас, е администратор на лични данни.

Учебникът обяснява на тийнейджърите и как се формира бюджет, какви са рисковете и буферите при него, какви фактори влияят върху формирането. На учениците се предлага да направят простичък опит да формират свой личен бюджет, както и такъв на семейството си. Посочено е също и какви фактори влияят върху формирането на бюджета. Предложено е децата да групират месечните си доходи и разходи и да видят какви могат да бъдат харчовете им.

В учебника има глава, специално посветена на риска при тегленето на кредити и на финансовата отговорност.

Описани са и видовете договори в такива ситуации. В главата се обяснява как се формира допълнителният ви дълг, когато вече сте влезли в просрочие по кредита. Описано е кога се пристъпва към запор на заплатата, на останалото имущество и сметките на потребителя. На учениците е обяснено и какво представлява кредитното им досие и защо неговото влошаване ще им попречи да изтеглят заем след това. Специално внимание е обърнато на възможността за застраховане на кредитите.

Цял абзац е посветен на заложните къщи и техните лихви. Не съвсем точно обаче е описано как се формира лихвата на подобни места. Повечето от тях освен лихва изискват и задължителна такса за съхранение, която е доста висока.

В програмата има текстове, посветени на кредитните карти, като е посочено, че най-много хора задлъжняват, трупайки дълг по тях.

Има и абзац за лихварите. На младежите се препоръчва да не се опитват да вземат подобни заеми, които ги заробват с огромен дълг.

Отделна глава в учебника разяснява на учениците трудовите права, от които ще се ползват, когато започнат работа. Пояснено е какво представляват пенсионните и здравните осигуровки, както и основните термини, които са нужни, за да бъде разбрано трудовото законодателство. Пояснени са и трите стълба на социалното осигуряване. Има и публикувани конкретни текстове от Кодекса на труда, които да пояснят на младите хора правата им.

Учебникът включва и специален раздел за парите и банките. Младите хора могат да научат какво представляват дебитните и кредитните карти, както и какво е онлайн банкирането. На учениците специално е разяснено какви са предимствата и недостатъците на картовите сметки, както и какво представляват безконтактните карти и как се ползват те.  Обяснено е какво е падеж по кредит и как се определя той. За първи път децата научават и какво е начален капитал и депозит.

Има и цяла глава, посветена на личните финанси и на видовете доходи. Специален абзац насочва вниманието им към това как да планират финансите си.

Сподели във Facebook