Владислава Галева, юрист

При пътуване със самолет полетът на отиване и полетът на връщане се смятат за два отделни полета дори да са закупени като част от една и съща резервация, като за всеки от тях възникват съответните права.

В някои случаи авиокомпанията, изпълняваща полета, може да не е тази, от която са закупени билетите. В случай на затруднения и проблеми само авиокомпанията, която изпълнява полета, носи отговорност.

На гишето за регистрация на летището трябва ясно да е показано съобщение в печатен или електронен вид, което да информира пътниците за правата им в ЕС при пътуване със самолет.

Ако бъде отказан достъп на борда, полетът се отмени, има закъснение над 2 часа при заминаване или пристигате с голямо закъснение в крайната си дестинация, авиокомпанията, изпълняваща полета, трябва писмено да съобщи правилата за компенсация и помощ.

Кои са най-често възникващите проблеми при пътуване по въздух и какво следва да се направи?

1. Загубен или повреден регистриран багаж:

В този случай основно значение има кой носи вина за случилото се – дали авиокомпанията или самият пътник. Ако се докаже вина на превозвача, той дължи обезщетение. Обезщетенията могат да достигнат до 1220 евро за багажа в товарното отделение на самолета, но трябва причината да не е в дефект на самия куфар/чанта/опаковка, защото тогава обезщетение не се изплаща. Добре е, ако се пренасят ценни вещи, да се направи застраховка при независим застраховател най-късно при регистрацията за качване на борда. Подаването на оплаквания относно повреда или загуба на багажа се прави писмено. Единна бланка няма, но срокът е най-късно 7 дни за изгубен багаж и до 21 дни за повреден.

2. Трябва ли авиокомпаниите да обявяват общата цена с всички включени такси още от началото?

Напълно задължително е цената на всеки елемент (цена на билета, летищни такси, други надбавки и такси) да бъде ясно посочена. Забранено е пътниците да се заблуждават с привидно ниска цена за самия полет, а след това да се окаже, че с различни такси и добавки цената е значително по-висока.

3. Ако пътуването е от място извън ЕС, например от САЩ до Европа, важат ли някакви права, ако полетът бъде отменен?

Правилата важат, при условие че авиопревозвачът е лицензиран в страна от ЕС.

4. Какво да се направи, ако полетът закъснее?

Когато самолетът закъснее или полетът бива отложен поради извънредни обстоятелства (стачка, лошо време, повреди и т.н.), не се дължи финансова компенсация от авиокомпанията, но тя е длъжна:

  • Да осигури най-скоро алтернативен транспорт към желаната дестинация;
  • Да промени резервацията с алтернатива по усмотрение на пътника;
  • Да възстанови сумата по билета в рамките на 7 работни дни;
  • Да осигури транспорт до друго летище, ако това се налага.

Когато пътник сметне, че правата му във връзка с въздушен транспорт са нарушени, може да подаде жалба до авиокомпанията, като за това има специален формуляр. Той е единен за всички граждани от ЕС. Компанията е длъжна да отговори с решение до 2 месеца и ако то не удовлетворява пътника, той може да продължи да търси правата си на местно ниво в ответната страна. Повечето авиокомпании участват в процеси за решаване на спорове по алтернативен начин или чрез онлайн платформи.

5. Какви са възможностите, ако пътник пристигне твърде късно на изхода за свързващ полет поради закъснение на първия полет?

Ако полетите са част от една и съща резервация, превозвачът трябва да предложи за своя сметка избор: следващ свързващ полет до крайната дестинация; премаршрутиране; полет с друга авиокомпания. В случай на пренасочване, когато се пристигне до крайната дестинация със закъснение от 3 часа или повече, възниква правото на обезщетение.

6. Има ли срок, в рамките на който може да бъде предявен иск за обезщетение за отменен полет?

Това зависи от националното законодателство във всяка страна от ЕС и съответно този срок може да се различава в отделните страни.

7. Ако полетът бъде отменен непосредствено преди излитане?

Съгласно законодателството на ЕС е налице право за възстановяване на пълните разходи за билет за тази част от пътуването, която не е измината, или на премаршрутиране при първа възможност. Ако вече пътникът е на летището и избере премаршрутиране, има право и на храна и напитки в зависимост от времето, през което ще чака, и на две телефонни обаждания, текстови съобщения или електронни писма. Също така пътникът има право на нощувка, ако е предложено премаршрутиране в деня след планирания полет, както и — в зависимост от обстоятелствата — на парично обезщетение.

8. Кога е налице право на парично обезщетение?

Това право възниква, когато полетът закъснее с повече от три часа, но само ако авиокомпанията не може да докаже, че закъснението се дължи на извънредни обстоятелства, които не биха могли да бъдат избегнати с помощта на разумни мерки.

9. Има ли срок за възстановяване на средства и за изплащане на обезщетение, свързани със самолетно пътуване?

При възстановяване на средства би трябвало сумата за билета да бъде възстановена в рамките на седем дни след отмяната на полета. Плащането на обезщетение зависи от причината за отмяна на полета, но в правилата на ЕС не се посочва в какъв срок трябва да се извърши плащането.

10. Само за отменени полети ли може да се получи обезщетение, или такова се полага и за закъснели полети?

Обезщетение се полага и в двата случая. В случай на отменени/закъснели полети не се полага обезщетение, ако отмяната/закъснението се дължи на извънредни обстоятелства, например лошо време. Въпреки това превозвачът следва да предложи помощ (възстановяване на разходите или премаршрутиране) и грижи (храна и/или настаняване), докато се изчаква алтернативен транспорт.

11. Ако пътник бъде настанен в друга класа?

Настаняването в по-висока класа поради съображения на авиокомпанията не следва да се таксува допълнително. Ако обаче поради някакви съображения на превозвача пътникът е настанен в по-ниска класа, то авиокомпанията дължи обезщетение в размер на 75%, 50% или най-малко 30%. То се определя от далечината на полета.

Сподели във Facebook