Биолози пресметнаха, че по своето влияние върху климата световната популация на кучета и котки е съпоставима с автомобилите в най-големите мегаполиси. Причината е в месото, което изяждат нашите питомци.

Както е известно производството на месо е съпроводено с изхвърляне на метан, който е по-опасен парников газ от въглеродния диоксид. В процеса на храносмилане метанът активно се отделя от кравите и другите селскостопански животни. Дори някои климатолози препоръчват на хората да се откажат от говеждото, за да се намали глобалното затопляне.

Проф. Грегъри Окен от Калифорнийския университет решил да установи какъв е приносът на четириногите любители на месо – кучетата и котките, в парниковия ефект. Изчисленията на учения показали, че в САЩ на тези домашни любимци се падат 25-30% от негативното въздействие върху околната среда, което е свързано с употребата на месо. И това не е чудно, тъй като 321 млн. американци отглеждат 163 млн. кучета и котки.

Проблемът става още по-сериозен, като се вземе предвид, че в развиващи се страни като Китай притежаването на домашен любимец става все по-популярно. Дори и сега заради употребяваното от кучетата и котките месо всяка година в атмосферата попадат парникови газове, еквивалентни на 64 млн. тона въглероден диоксид. А това съответства на негативния ефект върху околната среда, предизвикан от 13,6 млн. автомобила.

„Аз харесвам кучетата и котките и не бих препоръчал да ги поставим на растителна диета, което ще може да има отрицателни последици за здравето им. Но сме длъжни честно да оценим ефекта, който нашите питомци оказват върху околната среда“, казва проф. Окен.

Той обаче не се ограничава в проучването си само с парниковите газове, а е изчислил още, че само кучетата и котките в САЩ „произвеждат“ 5,1 тона фекалии (колкото 90 млн. възрастни хора), които попадат в реките и езерата.

Според професора на тези домашни любимци се падат 19% от всички калории, употребявани в САЩ. Това количество би било достатъчно, за да се изхранят всички жители на Франция. 

Сподели във Facebook