Акценти

17 Септември 2018

Животът днес

Експерти от ООН представиха доклад, в който са определени държавите с най-високо ниво на човешко развитие. В документа, наречен „Индекси и индикатори на човешко развитие“ са включени 189 страни, като първо място заема Норвегия. На второ място е Швейцария, а на трето – Австралия.

При съставянето на рейтинга специалистите са вземали под внимание продължителността на живота, брутния национален продукт на глава от населението, предполагаемата и средна продължителност на обучение.

В първата десетка влизат още Германия, Ирландия, Исландия, Хонконг, Швеция, Холандия и Сингапур. Съединените щати са на 13-то място, а Русия – на 49-о.

Сподели във Facebook