Акценти

26 Август 2016

1251

Животът днес

Летни ремонти на 13 училища и 17 детски градини изпълнява планово Община Варна със средства, предвидени в капиталовата програма, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“. Работите се движат по график – поставят се топлоизолации на сградите, хидроизолации на покриви, извършва се подмяна на дограма и др. Ремонтите трябва да приключат най-късно до края на август. С по-дълъг срок на изпълнение са само тези, свързани с конструктивно укрепване на сградите – като в ЦДГ “Гълъбче“, ОУ “Черноризец Храбър“, както и спортното съоръжение в МГ “Д-р Петър Берон“. В режим на съгласуване е проектът за ремонт и преустройство на тоалетните в ОУ “Ст. Караджа“.

Към момента са приключили ремонтните дейности в НГХНИ „Константин Преславски“, в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ е преасфалтиран училищният двор - направена е нова хоризонтална маркировка, подменени са съоръженията, които придават нов облик на пространството.   

Дирекция „Образование и младежки дейности“ извършва постоянен контрол върху подготовката на материалната база за новата учебна 2016/2017 година. Планираните частични и основни ремонти ще осигурят по-добра работна среда и нормално протичане на образователно-възпитателния процес на децата, посочват още от ресорната дирекция.

Сподели във Facebook