Акценти

3 Ноември 2016

2037

Животът днес

„Средногодишните концентрации на азотен диоксид на територията на Столична община бележат устойчиво понижение и сведохме до минимум фините прахови частици. Във всички проекти на Столичната община залагаме като основни приоритети политиките за развитие на София като зелен град“. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова на форума „Науката среща регионите“, посветен на връзката между науката и екологичното управление на градовете. В конференцията участваха Чарлина Вичева, зам. генерален директор на дирекцията „Съвместен изследователски център“ към Европейската комисия, и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Кметът на София Йорданка Фандъкова припомни поетия ангажимент през миналата година на два големи форума в Париж, където кметовете на големите градове се обединиха с цел намаляване с 20% на вредните емисии до 2020 г.
Фандъкова посочи проектите на общината в различните области, с които се постигат устойчиви резултати за намаляване на вредните емисии във въздуха.
Това е разширението на метрото, с което се намаляват със 75 хил. тона вредни емисии, обновяването на градския транспорт, през ноември пилотно ще бъде пуснат и нов електробус, изпълнението на мерки за енергийна ефективност и др.
Петнайсет тона екопелети са произведени за по-малко от месец, откакто работи инсталацията в Хан Богров. Те се използват по пилотен проект за отопление на общински училища и детски градини, съобщи също Фандъкова. По думите ѝ една от най-важните причини за замърсяването на въздуха е отоплението на твърдо битово гориво. В това отношение общината от няколко години работи за подмяна на горивните инсталации в общинските сгради - предимно училища и детски градини.   

Министър Ивелина Василева приветства усилията на столицата за превръщането ѝ в зелен, красив и привлекателен град. „Подкрепям идеята на Столичната община да кандидатства за „Зелена столица“ на Европа - каза министърът. - Както аз лично, така и МОСВ няма да пестим усилия, за да промотираме и подкрепяме лансирането на тази идея. Убедена съм, че направеното от Столичната община за много кратък период от време дава своите видими резултати.“ Тя добави, че на национално ниво законодателството в сферата на околната среда е синхронизирано с европейското, а на местно ниво са налични съответните нормативни документи, които привеждат в действие националните и европейските политики. Министър Василева посочи също, че концепциите за зелен град поставят във фокуса грижата за хората и са политики, които целят създаване на благоприятна среда за гражданите, развитие на икономически дейности, съхраняване на ресурсите, както и развитие на високите технологии и иновациите.
  

Сподели във Facebook