Метални колони, които ще поглъщат изхвърляния от автомобилите въглероден диоксид, ще бъда поставени покрай улиците на големите американски градове. На първо време ще бъдат монтирани около 1,2 хиляди такива колони. Те ще помогнат да бъде намалено нивото на замърсяване на околната среда и ще подобрят екологичната ситуация в мегаполисите.

Ако проектът се окаже успешен, след две години броят на тези уреди ще се увеличи 100 пъти, съобщават еколозите.

Технологията е разработена от специалисти от Ирландия. Колоните имитират начина, по който дърветата поглъщат въглеродния диоксид. Освен това изхвърляните от автомобилите газове ще могат да бъдат използвани повторно за други цели като презареждане на пожарогасители.

Сподели във Facebook