Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

След Първата световна война в Германия се формират няколко партии, сред които доминират  две големи:

При проведените парламентарни избори нацистката партия печели изборите и за канцлер на Германия е номиниран Адолф Хитлер

Възникване на националсоциализма (нацизма)       

Националсоциалистическата германска работническа партия е възникнала през първата половина на ХХ век и е ръководена през по-голяма част от съществуването си от Адолф Хитлер.

Названието на партията се състои от три компоненти:

 • Агресивен национализъм;
 • Социалдемокрация;
 • Партия на работническата класа.

Основни елементи на нацистката идеология са записани от Адолф Хитлер в неговата книга „Моята борба“ (1928).

Основните градивни елементи на доктрината на националсоциализма са:

 • Арийски произход на „германската раса”. Тук спада „митът за кръвта и земята“ („Blut-und-Boden-Mythos", разгръщане на расата/кръвта като легитимация на нацията и осигуряване на съществуването на собствения народ чрез унищожаване на другите и осигуряване на жизнено пространство/земя, възвеличаването на съсловието на селяните („изхранващото съсловие")  и определен вид носталгия.
 • Евгеника. Представлява набор от концепции и практики в приложната генетика, целящи подобрение на генетичните качества на група хора. Точната дефиниция на термина евгеника е обект на дебат още от създаването му. Нейните защитници я разглеждат като приложна наука и биосоциално движение, целящо подобряването на човешките наследствени белези чрез различни форми на вмешателство. Други я смятат за псевдонаука, съответно „расова хигиена“, като вяра във възможността за „положителна селекция“ на една господстваща раса, което поражда расизма.
 • Антисемитизъм, който кулминира в холокоста, както и възвеличаване на расовата теория и ариософия, социален дарвинизъм (идеология на неравенството).
 • Родство с фашизма, което се показва и в пропагандата.
  • Идея за народобщество (еднонародно общество, Volksgemei nschaft), определено чрез кръвното родство, в което не трябва да има класови противоречия.
  • Антимарксизъм.
  • Антикомунизъм (антиболшевизъм).
  • Тоталитаризъм – отклоняване от демокрацията; разбиване на политическите партии, профсъюзите и свободната преса.
  • Авторитаризъм (Фюрерство) – концентрация на цялата власт и авторитет в едно водещо лице, както и разпростирането на този принцип върху останалите йерархически нива.
  • Милитаризъм, изразяващ се в тотално въоръжаване на нацията.
 • Диктатура с широкообхватни правомощия за тайните служби и шпионите.
 •  Политика на увеличаване на т. нар. „жизнено пространство на изток“, защита на родната „кръв и земя“.
 • Позоваване на „пруските добродетели“, съответно на философията на немския идеализъм.

Социалистическите елементи в „Програмата от 25 точки“ са прилагани на практика. Сред тях са:

 • одържавяване на клонове на индустрията;
 • получаване на част от печалбата в големи предприятия;
 • освобождаване от робството на лихварите“ (антисемитски лозунг, който различава позитивно оценяванията „създаващ“ капитал от негативно оценявания „грабителски“ капитал, който в разбиранията на националсоциалистите се идентифицира с еврейството);
 •  приобщаване на немските граждани към  целите на партията, които били силно повлияни от идеята за „еднонародно общество“.
Адолф Хитлер

За емблема на НСГРП е приета свастиката (пречупеният кръст), която древните народи приемали като религиозен символ на щастие, успех или благоденствие, с който декорирали телата, религиозни храмове и мозайки на дворци.

Такива свастики има намерени от преди 10 000 г. преди новата ера в долината на р. Инд.

В България са открити свастики, които се датират от преди почти 3000 г. преди новата ера.

Нацистите придават друг смисъл на свастиката. Според тях Версайските споразумения са разпънали Германия на кръст.

Прилики и разлики между националсоциализма и комунизма

Сравнение между националсоциализма и комунизма показва сходства в някои пунктове от тяхната идеология:

         1. Премахване на капиталистическото класово разделение;

         2. Премахване на частната собственост (Одържавяване на част или цели клонове на индустрията);

3. Получаване на част или цялата печалба в предприятията;

4. Премахване на класовите различия.

5. Национална идеология:

 • налагане принципите на агресивния национализъм в Германия;
 • налагане идеите на интернационализма в СССР и по света, а след 1924 г. на агресивния национализъм.

6. Взаимна забрана за функциониране на територията на:

 • в Германия се забранява комунистическата партия през 1933 г.;
 • в СССР е забранен Националсоциализмът.

       7. Елиминиране на своите политически конкуренти:

8. Антисемитизъм:

 • открита и безкомпромисна война срещу еврейството (холокоста);
 • прикрита борба срещу еврейството (масово интернира по лагери).

Нацистката партия успя да мобилизира обществените сили и да постигне за кратко време икономическа стабилизация. Ликвидирана е огромната безработица и инфлация

Икономиката на Германия заработва с ускорени темпове.

След период на икономическа стабилизация и възход нацистката партия пристъпва към ревизия на Версайските спогодби.

Хитлер започва да отхвърля една след друга ограничителните клаузи на Версайския договор.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв., на том IV е 25.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook