Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

Ген. Александър Протогеров назначава Иван Михайлов за секретар на ЦК на ВМРО

На тайно съвещание на ВМРО от 17 септември 1924 г. е решено да се пристъпи към подготовка за общ конгрес на организацията.

Иван Михайлов е назначен за секретар на ЦК в разрез с устава и правилника от единствения негов член Александър Протогеров.

Защо?

До убийството на Тодор Александров Иван Михайлов е негов технически секретар. Той се проявява като всеотдаен сътрудник, води протокола   на всички заседания на ЦК на ВМРО. Отличава се като тих, скромен, всеотдаен и стриктно изпълнявал нарежданията на Тодор Александров. Бил е образован – студент от втори курс на юридическия факултет. Изпълнявал е и телохранителни функции. Проявявал инициативност и организационни качества. 

Съвкупността от тези делови качества на Иван Михайлов са основание за неговото пряко назначение от ген. Протогеров.                            

На друго тайно съвещание от 21 септември Иван Михайлов е назначен за отговарящ за Петричкия район.

Постепенно със своята желязна воля и последователност в отстояване каузата на ВМРО Иван Михайлов става едноличен ръководител на ВМРО.

Тих и мълчалив, но с огромна воля за реализиране целите и задачите на ВМРО, той оглавява организацията в един от най-трудните периоди от нейното съществуване. За неговото дело се пише и разказва с възторг и легенди.                            

Иван Михайлов започва своята дейност чрез въдворяване на ред и дисциплина, съпроводени с чистка в апарата на ВМРО

Окръжно от 2 октомври 1924 г. до второ нареждане пренасочва всички звена да отговарят пред ЦК. По този начин се подготвя отстраняването на несигурните легални и нелегални дейци на ВМРО.

Новият лидер на ВМРО Иван Михайлов предприема крути мерки по унищожението на всички фракционерски крила в македонското революционно движение.

До забраната за съществуване на ВМРО през 1934 г. организацията е постоянно разкъсвана от  междуособици и братоубийствени борби.

Това довежда до силно отслабване на организацията, която измества основната си дейност от неконвенционална борба с въоръжени чети към изолирани терористични актове.

Сред първите убийства на дейци на старата ВМОРО е това на Гьорче Петров (28 юни 1921), а сред последните - на Наум Томалевски (2 декември 1930).

Шестият конгрес в Сърбиново утвърждава водачеството на Иван Михайлов

Конгресът се провежда между 9 и 12 февруари 1925 г. и на него трябва да участват 40 делегата. Присъстват общо 39 делегати от революционните окръзи и седем гости.

Председател на конгреса е Ангел Узунов, подпредседател Михаил Шкартов, секретари - Наум Томалевски и Стоян Попов. Обезопасяването на конгреса и други технически подготовки са дадени на Петър Станчев с помощници Дончо Чупаринов, Григор Хаджикимов и около 30 души четници, отделно от въоръжените селяни.

Програмата на конгреса включва:

 • отчет на ЦК за периода 1911-1924 г.;
 • приемане на нов устав и правилник на организацията;
 • преначертаване на териториалната структура;
 • избор на нови ЦК и ЗП;
 • решения за бъдещата дейност на организацията.

Най-много време се посвещава на промяната на Устава и Правилника на организацията

Новият Централен комитет включва:

Резервни членове на комитета по броя на гласовете:

Съставен е висш съвет на ВМРО в състав:

Заместник членове на Висшия съвет:

Задгранични представители на ВМРО:

Резервни представители на Задграничното представителство:

Чл. 1. предвижда да се подготви македонското население, без разлика от вяра и народност, за революционни действия, а в краен случай и за едно общо и масово въстание.

Конгресът премахва повечето политически резолюции, между които и тази за тактиката на ВМРО, съставена от Георги Баждаров.

Приет е устав на конгреса.

Актуализиране на организационната структура на ВМРО в Македония

Тя придобива следния вид:

 • Битолски революционен окръг с околиите: Костурска, Битолска, Прилепска, Крушевска, Кичевска, Охридска, Стружка, Дебърска и Ресенско-Преспанска. Георги Попхристов е назначен за ръководител на Битолския окръг;
 • Скопски революционен окръг включва околиите Скопска, Тетовско-Гостиварска, Кичевска, Царевоселска, Щипска, Светиниколска и Велешка. Иван Михайлов е назначен за ръководител на Скопския революционен окръг;
 • Солунски революционен окръг е с околиите: Солунска, Кукушка, Ениджевардарска, Воденска, Маглишка, Негушка, Гевгелийска и Тиквешка. Александър Протогеров е назначен за ръководител на Солунски революционен окръг;
 • Серски революционен окръг с околиите Серска, Демирхисарска, Драмска и Кавалска. Александър Протогеров е назначен за ръководител на  Серския революционен окръг;
 • Струмишки революционен окръг с околиите Поройска, Дойранска, Струмишка, Малешевска и Радовишка. Александър Протогеров е назначен за ръководител на Струмишкия революционен окръг.

Както се вижда, Александър Протогеров е назначен за ръководител на три революционни окръга.

Всичките спомагателни организации на ВМРО допълнително развиват дейност.

 Приема се нов Устав

В него се застъпва повторно въпросите:

 • за политическа автономия на Македония в географските ѝ граници;
 • ВМРО ще се стреми да открие и накаже всички виновници за убийството на Тодор Александров.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв., на том IV е 25.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook