Изпитна масовизация

Играта на котка и мишка с матурите вече надмина хуморо-сатиричното ниво и достигна саркастични висоти. Още на входа на зрелостта много млади хора несправедливостта така ги удря по челото, че синината им остава за цял живот. Дори и да нямаше телевизионни репортажи, които показват измамите, гимназистите отдавна виждат как част от съучениците им, без да са пипнали учебника, се представят „блестящо“ срещу няколко десетки лева и чрез скрит под пуловера мобилен телефон. След това заради многотията от университети фалшивите зрелостници стават студенти, отново без умствени усилия, а завършването им е гарантирано от необходимостта ВУЗ-овете редовно да прибират семестриални такси. Така се сдобиваме с хиляди висшисти, които трудно написват свързан текст от два реда без смислови и правописни грешки. За задълбочени и систематични знания в съответните области и дума не може да става. Важна е лъскавата диплома, с много подписи и печат, серийни номера и воден знак за защита от фалшифициране. Представете си! След като самият „специалист“ е фалшив. Последният случай, когато се замислих какво се случва с образованието ни, е, когато видях в съдебно решение да пише, че „настоящЕто“ е окончателно и не може да бъде обжалвано. Какво чакате от гимназистите, когато авторитетни магистрати не различават „настоящото“ от „настоящето“… Изходът е изпитите рязко да влязат в ХХI в. и да не се организират по метода на масовизацията. Трябват ни специални изпитни центрове, в които всеки зрелостник да се яви, когато поиска, като направи компютърен тест, генериран в момента. Там sms с отговорите няма как да се изпрати.

Сподели във Facebook