Д-р Красен Иванов

Част от пациентите с COVID-19 изпитват стомашно-чревни симптоми, по-специално диария, като първи признак на заболяването. Освен класическите респираторни симптоми, като кашлица, задух, повишена температура и болки в гърлото, някои от пациентите с COVID-19 се презентират със стомашно-чревни оплаквания и най-вече с диария, а някои изобщо не развиват респираторни симптоми.

През последните седмици излязоха множество клинични проучвания, които показват честота на диария, варираща от 2% до 30% от случаите в световен мащаб

Стомашно-чревната симптоматика може да предшества или да се прояви след респираторните симптоми.

Проучване, публикувано на 18 март 2020 г. в The American Journal of Gastroenterology, установява, че от 204 пациенти с COVID-19 в три болници в Ухан, Китай, около 50% съобщават за поне един храносмилателен симптом, а 18% са с диария, повръщане или коремна болка.

В друго проучване от 206 пациенти в болница Union, Медицински колеж Tongji в Ухан, който беше определен като болница за пациенти с COVID-19, изследователите са установили, че 48 пациенти (23%) са били приети само с храносмилателни симптоми, 89 (43%) само с респираторни симптоми и 69 (33%) с респираторни и храносмилателни симптоми. Диарията на пациентите продължила от един до 14 дни, като средната продължителност е пет дни, се казва в доклада.

Около 1/3 от пациентите с храносмилателни симптоми не са имали фебрилитет и респираторни оплаквания

По отношение на диагностиката при пациентите с храносмилателни симптоми лекарите са открили новия коронавирус SARS-CoV-2 в изпражненията, като около 73% имат положителни проби от изпражнения, в сравнение с 14% от тези с респираторни симптоми. Тази констатация предполага, но не потвърждава категорично, че този вирус заразява стомашно-чревния тракт, посочват авторите.

SARS-CoV използва ангиотензин-конвертиращия ензим 2 (ACE2) и сериновата протеаза TMPRSS2 за грундиране на протеин. ACE2 и TMPRSS2 се експресират не само в белия дроб, но и в тънкочревния епител. Освен това ACE2 се експресира в хранопровода, черния дроб и дебелото черво. Афинитетът на свързване на SARS-CoV-2 към ACE2 е значително по-висок (10-20 пъти) в сравнение със SARS-CoV.

Няколко доклада сочат, че вирусната РНК се отделя в изпражненията, и е откриваема за по-дълъг период от време, отколкото в назофарингеални тампони.

В нашата практика в Аджибадем Сити клиник Токуда болница София се сблъскахме с клиничен случай на жена на средна възраст с диариен синдром, при която се установи активна коронавирус инфекция, с образни данни за пневмония от рентгеновата снимка и от скенер на гръден кош, без наличие на кашлица, болки в гърдите и задух.

Като заключение можем да кажем, че диарията е често срещан симптом при пациенти, заразени със SARS-CoV-2

Зачестяващите доказателства за възможно фекално-орално предаване налагат необходимостта от бърза и ефективна промяна на скрининговите и диагностичните алгоритми. Оптималните методи за предотвратяване, управление и лечение на диария при пациенти, заразени с COVID-19, са обект на интензивни изследвания и проучване.
Стомашно-чревните симптоми при хора с възможен контакт на COVID-19 трябва задължително да се имат предвид.

Неразпознаването на тези пациенти може да доведе до разпространение на болестта. Спазването на мерките за дезинфекция и миене на ръцете е много важно в борбата с разпространението на инфекцията. Важно е всички колеги да подозираме COVID-19 инфекция при пациенти с новопоявил се диаричен синдром и стомашно-чревни симптоми.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето и интерактивна комуникация.

 
Сподели във Facebook