Д-р Мая Готфрид е сред водещите специалисти в света по диагностиката и лечението на рака на белия дроб. Завършила е медицина в Италия. Първата ѝ специалност е вътрешни болести. След това специализира онкология в известния израелски медицински център „Шеба“ и във Франция. В момента е ръководител на клиника за лечение на белодробен рак в болницата „Меир“ в Израел. Преподава в медицинския факултет на университета в Тел Авив. Участва в редица научни разработки, основно в областта на недребноклетъчния рак на белия дроб. Въвела е методики в областта на онкологията, които се използват в много международни клиники. Често пътува по целия свят, за да обменя опит със своите колеги. През юни по покана на фармацевтичната компания „Бьорингер Ингелхайм“ д-р Готфрид беше лектор на онкологичен форум в София, където представи напредъка в лечението на някои от най-често срещаните форми на белодробния рак.

- Д-р Готфрид, защо ракът на белия дроб продължава да е толкова голямо предизвикателство пред медицината дори в най-напредналите държави?

- На първо място, това заболяване много трудно се открива в ранен стадий, защото в началото обикновено не причинява никакви оплаквания. Или признаците са неясни, на пръв поглед дребни и възникващи на фона на други здравословни проблеми. Затова голяма част от пациентите идват при нас с напреднал или вече метастатичен тумор. От друга страна, твърдо е установено, че 80 на сто от пациентите с белодробен рак са пушачи и едва 20 процента са непушачи. Т.е. имаме една ясна връзка с тютюнопушенето! И ако хората се предпазят от този вреден навик или успеят да се откажат от цигарите, значително намаляват риска да развият заболяването. Но всички сме свидетели, че и това не е лесно, милиони хора продължават сами да излагат на риск здравето си.

- Когато се диагностицира тумор на белия дроб, какво е важно да се направи, за да се стигне до най-ефективното лечение?

- От биологична гледна точка ракът на белия дроб не е единно заболяване. Природата на туморите е много различна, те се развиват от различни видове клетки. Затова, когато чрез комплексни изследвания се установи белодробен рак, много е важно да се разбере, да се уточни от точно какъв тип е туморът. Защото в медицината вече имаме сериозен напредък в терапията, но тя зависи в огромна степен от тази прецизна хистологична диагноза. Винаги екип от специалисти – онколози, гръдни хирурзи, лъчетерапевти, преценява какво да бъде комплексното лечение при всеки пациент според типа на тумора, стадия на заболяването, придружаващите болести.

- През последните години много се говори за така наречената таргетна терапия при пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб. С какво тази терапия превъзхожда химиотерапията, която също се прилага при този вид рак?

- Науката установи, че в групата на самия недребноклетъчен карцином има вариации. Така например при редица пациенти с този вид рак в злокачествените клетки се намира специфична мутация, която причинява неконтролирано деление и нарастване на тези клетки. Когато тази мутация е налице, можем да приложим таргетна терапия. Нарича се така, защото е строго специфична, насочена е към конкретен патологичен механизъм. Тя блокира рецепторите на раковите клетки, които получават биологичните сигнали за бързо деление и нарастване. Вече имаме ново поколение лекарства в това направление, с които можем да лекуваме пациентите. При това става въпрос за таблетки, а не за вливания. За болните това е много сериозно предимство, защото не им се налага да посещават болницата, да им слагат системи, да стоят с часове в отделенията. Знаете, че много отдавна медицината цели не просто спасяване и удължаване на живота, а максимално запазване на неговото качество такова, каквото е било преди заболяването. Чрез модерната терапия при много от болните с белодробен рак, специално при недребноклетъчния карцином, постигаме именно това – по-дълъг живот, но и с по-добро качество.

- Това, че таргетната терапия атакува определени процеси в туморната клетка, които водят до безконтролното й делене, означава ли, че за разлика от химиотерапията, таргетната терапия атакува само раковите клетки, без да засяга здравите?

- Лечението на белодробния рак е едно комплексно, систематично и последователно усилие. Химиотерапията атакува директно туморните клетки и ги унищожава. Разбира се, както всяко лечение тя има своите странични ефекти. Таргетната терапия, която се провежда със специфични медикаменти, наречени тирозин киназни инхибитори, действа по различен начин. Тя блокира сигналните пътища, чрез които туморните клетки получават вредната за организма информация да се делят неконтролирано. Така можем да стопираме процеса за продължително време. Постигали сме успехи при пациенти с напреднал метастатичен рак на белия дроб. Те са преживявали по три-четири години в добро общо състояние благодарение на това лечение, което представлява прием на таблетки. А в миналото такива пациенти трудно преживяваха шест месеца.

Сподели във Facebook