Здраве

4 Октомври 2018

credoweb bg

CredoWeb разговаря с един от водещите специалисти в областта на медицинската онкология доц. д-р Димитър Калев.

Доц. Калев, тазгодишното издание на най-големия онкологичен форум МОРЕ 2018 е посветено на най-масовото раково заболяване при жените – карцинома на гърдата. По-успешно ли се лекува вече то?

- Категорично по-успешно. Това е резултат на

съвсем оригинално терапевтично мислене в клиничната онкология при карцином на гърда

Тъкмо тези нови модели на лечебно поведение налагат обновяване на българското ръководство от 2013 г. Диагностиката, туморната геномика, биомаркерите, хирургичните похвати, лекарствените и лъчетерапевтичните избори при ранен и напреднал карцином изглеждат днес много, много по-различно, отколкото преди пет години. В българската онкология, както знаете, времето тече по-бавно и затова ръководствата на МОРЕ са “алармен звънец”, който го ускорява...

Каква е картината на разпространение на това заболяване у нас? Има ли разлика в сравнение с другите европейски държави?

- Българската популация с карцином на гърда не се различава епидемиологично от общоевропейската. Различават ни показателите на терапевтична ефективност, защото у нас липсва институционален статут, дефиниращ придържането към съвременните онкологични стандарти. Затова и все повече онкоболни търсят адекватни медицински грижи в чуждестранни лечебни заведения.

Кои са основните предизвикателства в лечението на рака на гърдата?

- Преди всичко молекулярното и геномното разкодиране на всяка туморна “индивидуалност”. Без него не може да бъде избран най-съответният лечебен алгоритъм. Друго

предизвикателство е хирургията, съхраняваща красотата на женската гърда и избягваща, когато е възможно, дисекцията на аксиларните лимфни възли

Като трето предизвикателство, особено актуално за българската медицина, бих дефинирал скрининга за карцином на гърда в лицето на неговите най-съвременни европейски ръководства, които, както предполагате, не са въведени у нас. И четвърто — европейските критерии за специализиран център за карцином на гърда, които засега нито едно българско онкологично заведение не се е амбицирало да покрие.

 - В каква посока ще бъдат промените в поведението при рака на гърдата? - цялото интервю с доц. Калев, четете в CredoMedia:in focus

кликнете върху снимката, за да порчетете цялото интервю с доц. Калев

 

Сподели във Facebook