По-доброто качество на въздуха в европейските страни през последния месец помогна 11 хиляди души да избегнат смъртта, установиха учени от финландската организация Centre for Research on Energy and Clean Air, занимаващи се с проблемите на замърсената атмосфера. Те доказаха, че рязко намалялата интензивност на пътното движение и на изхвърляните от промишлеността вредни газове, са оказали положителен ефект върху хората със сърдечносъдови и белодробни заболявания.

Поради подобрената екологична обстановка в повечето европейски страни броят на отсъствията от работа вследствие на заболявания, които не са свързани с коронавируса, е намалял с 1,3 милиона, регистрирани са 6 хиляди по-малко случая на астма при децата, а броят на преждевременните раждания е намалял с 600. Според финландските учени всички тези здравословни проблеми са свързани с постоянното замърсяване на атмосферата.

Статистиката показва, че жертвите на влошената екология са намалели най-много в Германия (2083), Великобритания (1752), Италия (1490), Франция (1230) и Испания (1083).

Що се отнася до отделните заболявания броят на сърдечносъдовите проблеми е намалял с 40%, на белите дробове – със 17% и на инсултите – с 13%. При инфекциозните заболявания и диабетът също са регистрирани по-малък брой пациенти.

Сподели във Facebook