Първата виртуална дискусия за необходимите реформи в здравната система, която се провежда в CredoWeb, провокира лекари от цяла България да предложат на политиците свои виждания за подобряване на достъпа и качеството на медицинската помощ.

Дискусията започна с въпроси към партиите от водещи специалисти и мениджъри в различни сфери на здравеопазването. Главните области на дебата са съсредоточени в трите сфери – Доболнична помощ, Болнична помощ и Лекарствена политика. Политическите сили се включиха не само с отговори на първоначалните питания, но техните здравни експерти влязоха в диалог с медицински специалисти от цялата страна, за да изяснят позициите на партиите си по различни теми. Уникалността на виртуалното събитие е точно в това – възможността за диалог между медицинската и фармацевтичната гилдия и вземащите решенията в здравеопазването, независимо кой къде се намира физически. Няма ограничение в броя на участниците, на въпросите и на мненията. Всеки от регистрираните се включва, когато има възможност, и получава отговор, когато събеседникът му е готов с него. Точно затова дебатът продължава един месец, а не минути или часове, каквито са традиционните прения, завършващи обикновено без отговори на основните въпроси.

Дискусията в CredoWeb e отворена само за медицински специалисти, регистрирани с истинските им имена, месторабота и уникален идентификационен номер, както и за поканени за случая партийни представители. Това гарантира професионална среда и липса на анонимни участници, замърсяващи всеки отворен интернет форум.

От дискусията до момента прави впечатление, че огромната част от лекарите настояват пред политиците не толкова за подобряване на собствения си статут, колкото за възможността да диагностицират и лекуват пациентите си според съвременните стандарти. Сред основните теми, които медиците поставят, са отпадане на лимитите на направления за изследвания и прегледи при специалисти; пълен достъп на децата и бременните жени до всички нива на здравната система без административни пречки; отпадане на порочната система на клинични пътеки, която ограничава лекарите да подхождат комплексно към пациентите; въвеждане на допълнително здравно осигуряване, вместо сегашното повсеместно доплащане от джоба на пациента; осигуряване на напълно безплатни медикаменти за социалнозначимите заболявания – хипертония, исхемична болест на сърцето, диабет, мозъчносъдова болест и др.

В края на дискусията изводите от нея ще бъдат представени на пресконференция. Обществеността ще бъде запозната какво очакват медиците и какво предлагат партиите. Всеки лекар и пациент ще може да прецени идеите на коя политическа сила отговарят в максимална степен на неговите разбирания и очаквания.

Сподели във Facebook