Поради разнообразните и ключови биологични ефекти, с които е свързан, през последните години витамин D е обект на засилен интерес от учените и от широката публика. Все още много хора го възприемат само като средство за предпазване от рахит при малките деца и с профилактиката на остеопороза при възрастните, но това са само малка част от позитивните му ефекти върху тялото.

Проблемът в световен мащаб е, че масови изследвания в големи популации установяват тежък дефицит на този витамин в над 70 на сто от хората. А самите засегнати изобщо не подозират това и дори не са запознати до какво води недостигът на витамин D. Една от причините за това е фактът, че този дефицит няма симптоми дълго време, докато не настъпи някое сериозно усложнение. Но дори и тогава едва ли пациентите си дават сметка, че причината в значителен процент е в дългогодишния недостиг на важното вещество.

Витамин D се внася в организма с месото (говеждо, свинско), яйцата, рибата (сьомга, херинга), хайвера.

Под действието на ултравиолетовите слънчеви лъчи той се синтезира в кожата и костите. Но излагането на слънце все повече се ограничава заради опасността от трайни увреждания на кожата, включително възможността да се развие най-злокачественият вид тумор, който се среща при хората – малигненият меланом.

Затова лекарите препоръчват витамин D да се приема допълнително под формата на различни фармацевтични продукти. Но преди това е добре да се направи лабораторно изследване, което да установи какво е нивото на витамина в кръвния серум. За оптимални стойности се приемат от 30-90 ng/ml (75 до 25 nmol/l). Ако изследването покаже между 20 и 29,99 ng/ml, се говори за недостатъчност на витамин D. За дефицит се приемат стойности под 20 ng/ml, а за тежък дефицит - серумни нива под 10 ng/ml.

Кой трябва да се изследва

Основните рискови фактори за появата на дефицит на витамин D включват: недостатъчна експозиция на слънчева светлина и/или приложението на слънцезащитни продукти с висок фактор, неадекватен прием с храната, затлъстяване, прием на някои медикаменти (антиконвулсанти, антиретровирусни). Жените са по-предразположени към хиповитаминоза.

Витамин D и сърдечносъдов риск

Медицински проучвания са доказали два до пет пъти по-висока смъртност сред хората с ниски серумни нива на витамин D. Допълнителният прием на витамина при тях намалява значимо сърдечносъдовия риск, докато калциевите добавки нямат съществен ефект върху сърдечносъдовата заболеваемост. Ефектът на витамин D върху смъртността от съдови заболявания е проучен в близо 50 клинични изследвания. Те са показали, че единствено специфичната форма на витамина - D3, намалява чувствително честотата на сърдечносъдовите инциденти. Смята се, че недостигът на витамин D има отношение към възникването и усложняването на артериалната хипертония, нарушенията в липидния и глюкозния метаболизъм, исхемичната болест на сърцето, миокардния инфаркт, инсулта.

Витамин D и костна плътност

Остеопоротичните фрактури са често усложнение при жените в менопауза. Серумните нива на витамин D под 19 ng/ml са асоциирани с най-висок риск за фрактури, съпоставени с нива над 28 ng/ml. При лица над 65 г. приемът на витамин D в доза 700-1000 IU дневно доказва намаляване на риска за фрактури с близо 20%. Витамин D има по-изразен предпазен ефект по отношение на фрактурите, когато е сравнен с приема само на калциеви добавки. Освен това този витамин статистически значимо намалява риска от падания. Това е така, защото витамин D засилва най-вече мускулите на долните крайници, които играят основна роля в поддържането на равновесието и нормалната походка.

Витамин D и диабет

Наличието на рецептори за витамин D върху клетките на панкреаса показва, че витаминът е ангажиран в регулацията на инсулиновата секреция. При възрастни без диабет серумните нива на витамин D показват обратна зависимост със стойностите на кръвната захар на гладно. Т.е. при високо насищане с витамина се наблюдават нормални нива на захарта. Установено е, че за всяко нарастване на нивата на витамин D с 10 ng/ml вероятността за развитие на диабет намалява с 24%.

Витамин D и злокачествени заболявания

Все още се правят редица проучвания за ролята на витамина в предпазването от злокачествени заболявания, но вече е установено, че той потиска пролиферацията – т.е. болестното разрастване и проникване на изменени клетки. Увеличаването на серумните нива витамин D с 10 ng/ml се свързва със значимо по-нисък риск за рак на дебелото и правото черво и карцином на млечната жлеза. Според един от медицинските анализи жените с най-високи стойности на витамин D имат 45% по-нисък риск за карцином на млечната жлеза в сравнение с тези с най-ниски плазмени нива.

Витамин D и инфекции

Възприемчивостта към инфекции се свързва и с витамин D статуса на всеки индивид. Дефицитът е свързан с по-висока заболеваемост от респираторни инфекции, особено при пациенти с бронхиална астма и ХОББ. Болни с пневмония и с недостиг на витамин D имат по-висока смъртност, сравнени с тези с нормален витамин D статус.

Витамин D и когнитивни функции

Резултатите все още не са категорични, но вече има данни, че приемът на добавки с витамин D има позитивен ефект върху когнитивните функции, паметта, както и за предпазване от деменция и болестта на Паркинсон.

Сподели във Facebook