От 28 март започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2019 г. Очаква се около 45 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година. За финансовата реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г. са предвидени 20 103 061 лв.

Програмата предлага

  • Продължителност за едно лице - 10 дни
  • Цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поемат от средствата на държавното обществено осигуряване.
  • Всяко лице има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

Право на парична помощ за профилактика имат

осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест.

За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Вече са подписани договорите с 20 юридически лица за общо 51 заведения, изпълнители на програмата.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook