Здраве

8 Февруари 2024

630

credoweb bg

Общи Правила и Условия

 
1. Добре дошли в CredoWeb 

Мисията на платформата CredoWeb (наричана още „платформата” или CredoWeb) е да свързва всички участници в сферата на здравеопазването (потребители, медицински специалисти, организации). Платформата предлага разнообразни комуникационни инструменти и решения на всички потребители и се стреми да бъде дигитално пространство, където потребителите обменят експертна медицинска и здравна информация. 

2. Споразумение 

Информираме ви, че достъпвайки, регистрирайки се и/или използвайки платформата и каквито и да е наши услуги достъпни на www.credoweb.bg и/или допълнителни наши услуги достъпни на други уеб адреси (общо наричани “услуги/те”), вие сключвате правно обвързващо споразумение с КредоУеб ЕООД, ЕИК 201725772 (дори и когато използвате нашите услуги от името на юридическо лице). 

а) Това СПОРАЗУМЕНИЕ включва Правила и Условия, Политика за поверителност, Политика за бисквитки и други условия, които ще видите в момента, в който за първи път използвате определени функции в CredoWeb. Нови функции могат да бъдат добавяни от CredoWeb периодично. В случай че не сте съгласни с това СПОРАЗУМЕНИЕ, не достъпвайте, не се регистрирайте, не използвайте платформата или нашите услуги; 

б) Това СПОРАЗУМЕНИЕ се прилага по отношение както на регистрирани потребители на нашите услуги, упоменати като ЧЛЕНОВЕ, така и към нерегистрирани потребители, упоменати като ПОСЕТИТЕЛИ. Терминът ПОТРЕБИТЕЛ важи и за двете категории ЧЛЕНОВЕ и ПОСЕТИТЕЛИ; 

в) За да използвате услугите на CredoWeb, вие се съгласявате, че сте навършили минимална възраст според дефиницията на вашето местно законодателство. Услугите на платформата не трябва да се ползват от лица под 14 годишна възраст.  

3. CredoWeb се грижи за вашите лични данни 

Регистрирайки се в платформата CredoWeb, членовете дават своето изрично съгласие за събиране на лична информация за тях, както и за използването й от CredoWeb в рамките на настоящите Общи правила и Условия и отделната ни Политика за поверителност, която следва да прочетете внимателно.  
За повече подробности относно нашата Политика за поверителност вижте https://www.credoweb.bg/privacy-policy  

CredoWeb ще предприеме всички законни и разумни мерки да предпази личната информация на своите потребители. Използвайки платформата CredoWeb, вие давате своето съгласие за използването на бисквитки във вашия браузър. Повече информация за бисквитките може да намерите в т. 4. 

4. Бисквитки  

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват от вашия браузър на хард диска на вашия компютър. Бисквитките, използвани от CredoWeb, не съхраняват никакви лични данни.  

За повече подробности относно бисквитките, моля вижте нашата Политика за бисквитките тук https://www.credoweb.bg/cookies  

5. Правила, които очакваме да спазвате като потребители на CredoWeb: 

5.1. Вашето членство в платформата 

Тези права и задължения се прилагат относно всички членове и всички типове потребителски профили на платформата CredoWeb - лични профили, професионални профили и профили на юридически лица.  

а) Вашият членски профил в платформата CredoWeb е безплатен. Премиум услугите са достъпни за някои потребителски профили и може да изискват заплащане. CredoWeb ще ви информира в случай на изискуеми такси, преди да заявите каквито и да е Премиум услуги. Вие имате правото да решите да не заявявате тези услуги.  

б) За да станете член на платформа CredoWeb, ние ще изискаме от вас да попълните заявка за регистрация, с която ще предоставите на CredoWeb свои лични данни и ще трябва да се съгласите с настоящите Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки. Възможно е да ви бъде изискана допълнителна информация, ако се регистрирате с професионален профил или профил на юридическо лице.  

в) Не трябва да създавате повече от един личен профил на платформата CredoWeb и не трябва да си създавате фалшива самоличност в нея.  

г) Длъжен сте да предоставяте вярна информация в своя профил и да я актуализирате през цялото време на членството си.  

д) Не трябва да създавате чужд профил или да използвате такъв без разрешение.  

е) В случай че CredoWeb деактивира профила ви, вие няма да създавате друг без разрешение от нас. 

ж) Не трябва да споделяте паролата си или да извършвате други действия, с които може да застрашите сигурността на профила си. 

з) Не трябва да прехвърляте профила си (включително Страницата) на някой друг без да получите предварително нашето писмено разрешение. 

и) В случай че изберете име или подобен идентификатор за вашия профил или страница, CredoWeb си запазва правото да ги отстрани или изземе в случай, че ги сметне за неподходящи (като например когато собственик на търговска марка подаде оплакване относно потребителско име, което не е близко свързано с истинското име на потребителя). 

й) Вие се съгласявате да използвате платформата CredoWeb по почтителен начин и да не публикувате обидно или подвеждащо съдържание.  

к) В случай че имате професионален профил или профил на юридическо лице, вие сте задължени да спазвате всички приложими професионални правила за поведение, когато използвате платформата CredoWeb и нейните услуги. 

л) Не трябва да създавате погрешна представа относно сегашната или предишните си позиции и квалификации, обвързаност с физически или юридически лица.  

м) Не трябва да изпращате спам или други непоискани съобщения на други лица. 

н) Не трябва да извършвате действия, които са незаконни, клеветнически, малтретиращи, неприлични, дискриминационни или осъдителни.  

о) Не трябва да публикувате непоискана или непозволена реклама. Не трябва да изпращате нежелана поща, спам, верижни писма/съобщения, пирамидни схеми или други подобни действия непозволени от CredoWeb.  

п) Съгласявате се, че CredoWeb си запазва правото да прехвърли своите права и задължения относно потребителите частично или изцяло на трета страна.

Имате право да прекратите това СПОРАЗУМЕНИЕ по всяко време, като се съобразите с т. 9 Прекратяване на това Споразумение. Вие сте отговорни и задължени относно всяка информация, съдържание и действия, свързани с вашия профил.  

Професионалните профили и профилите на юридически лица преминават процедура по верификация от CredoWeb. CredoWeb не може да гарантира идентичността на всички профили използващи услугите му. Вие сте отговорни за вредите причинени в случай че използвате професионален профил или профил на юридическо лице без да имате право за това.  

В случай, че подозирате, че някой се опитва да застраши вашия профил, длъжни сте незабавно да уведомите CredoWeb. 

5.2 Известия, системни съобщения и реклама

Рекламите играят голяма роля в поддръжката и предоставянето на услугите на CredoWeb.  

За да контролирате какви съобщения да получавате от CredoWeb по имейла си, моля прегледайте настройките на профила си.  

5.3. Съобщения и споделяне

Услугите на CredoWeb позволяват изпращане на съобщения и споделяне на информация по различни начини - чрез вашия профил, чрез съдържание (статии, публикации на статуса, коментари, галерии, споделяния) и чрез вътрешна система за съобщения. Информация и съдържание, споделяни от вас, могат да бъдат видени от други членове на CredoWeb, а в случай че са публични, могат да бъдат видени и от посетители на платформата. В случаите в които са налице настройки, CredoWeb ще се съобразява с вашия избор относно видимостта на съдържанието и информацията ви.

Моля, обърнете внимание, че някои услуги са поверителни по подразбиране и могат да бъдат видени само от тези, за които са предназначени.

Платформата CredoWeb не е длъжна да публикува каквато и да е информация и съдържание и може да отстранява такова по своя преценка, с или без уведомление.  

5.4. Опазване на платформата CredoWeb и информацията на потребителите  

Екипът на CredoWeb се стреми да поддържа платформата безопасна, но не може да го гарантира. Молим ви да съдействате според възможностите си за опазване на нейната сигурност: 

а) Трябва да се стремите да пазите безопасността на профила си: (1) изберете сигурна и трудна парола (минимум 6 цифри, препоръчително комбинация от цифри и букви); (2) пазете паролата си; (3) докладвайте при всяко съмнение, че някой се опитва или е осъществил достъп до вашия профил; (4) докладвайте при всяко съмнение, че някой се опитва или е застрашил сигурността на платформата CredoWeb.  

б) Не трябва да публикувате и изпращате неразрешена търговска информация (като спам) през платформата CredoWeb. 

в) Не трябва да събирате потребителско съдържание или информация или по друг начин да осъществявате достъп до платформата CredoWeb чрез автоматични средства (напр. ботове, събиращи информация; роботи; паяци или скрапери).  

д) Не трябва да осъществявате незаконен маркетинг на платформата CredoWeb - напр. схема за пирамида. 

е) Не трябва да публикувате информация, която съдържа софтуерни вируси или друг вреден код. 

ж) Не трябва да се опитвате да събирате информация за вписване или да осъществявате достъп до профил, който принадлежи на друго лице. 

з) Не трябва да тормозите, оскърбявате или вредите на други потребители. 

и) Не трябва да използвате платформата CredoWeb за незаконни, подвеждащи, увреждащи или дискриминационни цели.  

й) Не трябва да предприемате действия, с които може да извадите от строя, претоварите или попречите на нормалното функциониране или интерфейса на платформата CredoWeb, като например атака или вмешателство в зареждането на страниците или друга функционалност на платформата. 

к) Не трябва да извършвате дейности, симулиращи външния вид и функционалности на платформата, както и такива, свързани с фарминг и миръринг техники, позволяващи пренасочване към фалшиви и заразени сайтове. 

л) Не трябва да: (1) твърдите или намеквате или, че сте представители на платформата CredoWeb; (2) отдавате под наем, лизинг, заемате, търгувате, продавате достъп до платформата или свързаните данни; (3) извличате парична полза от услугите на CredoWeb или каквато и да е друга функция на платформата без изричното съгласие на КредоУеб ЕООД.  

м) Не трябва да използвате deep-link към нашите услуги, без изричното съгласие на CredoWeb с каквато и да цел, освен за да промотирате профила или страница си на платформата CredoWeb.  

н) Няма да подпомагате или окуражавате каквито и да е нарушения на това СПОРАЗУМЕНИЕ или нашите политики.  

5.5. Защита на правата на другите потребители 

Потребителите са задължени да уважават и защитават правата на другите потребители на платформата CredoWeb: 

а) Не трябва да публикувате съдържание или предприемате друго действие на платформата CredoWeb, което засяга или нарушава чужди права или по друг начин нарушава закона. 

б) Не трябва да копирате или използвате информация, съдържание или данни на други потребители достъпни на платформата CredoWeb, в случай че нямате изрично съгласие за това. 

в) Не трябва да отстранявате каквито и да е известия относно авторски права, търговски марки или други права на собственост, съдържащи се в съдържанието на платформата CredoWeb.  

г) Не трябва да разкривате информация, за която нямате правото да разкривате, да нарушавате права на интелектуална собственост или други права на КредоУеб ЕООД или други физически или юридически лица без тяхното изрично съгласие.  

5.6. Права на интелектуална собственост 

КредоУеб ЕООД си запазва всички права на интелектуална собственост върху платформата (включително лого и други търговски марки, марки за услуги, дизайни или регистрирани марки, техническо или интелектуално ноу-хау): 

а) Не трябва да използвате авторски права на КредоУеб ЕООД или търговски или други подобни марки, които могат да доведат до объркване, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на КредоУеб ЕООД.  

б) Не трябва да копирате или използвате информация, съдържание или данни на платформата CredoWeb, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на КредоУеб ЕООД. 

в) Не трябва да копирате, модифицирате или създавате производни варианти на платформата CredoWeb, нейните услуги или друга свързана технология, освен когато имате предварителното изрично писмено съгласие на КредоУеб ЕООД.  

д) Не трябва да прилагате инженерни методи, декомпилирате, демонтирате, дешифрирате или по друг начин опитвате да извлечете сорс кода на платформата или друга свързана технология или на части от тях.  

е) Не трябва да отстранявате каквито и да е известия относно авторски права, търговски марки или други права на собственост, съдържащи се в или на платформата CredoWeb или в съдържанието ѝ.  

6. Права на потребителя 

6.1. Споделяне на съдържание на платформата CredoWeb 

Като потребител на платформата CredoWeb вие притежавате съдържанието и информацията, която публикувате в нея и контролирате кой вижда вашето съдържание чрез използването на настройките на профила си. Вие предоставяте на КредоУеб ЕООД само неексклузивен световен лиценз, прехвърлим и с възможност за сублицензиране относно правото да използва, копира, модифицира, разпространява, публикува и обработва информация и съдържание, което сте предоставили чрез платформата CredoWeb, без нуждата от допълнително съгласие, известие и/или компенсация за вас или други лица.

Тези права са ограничени, както следва: 

а) Може да прекратите този лиценз за определено съдържание, като изтриете съответното съдържание от платформата CredoWeb или в най-общия случай, като закриете своя профил освен (а) до обхвата, до който сте споделили с други като част от платформата и те са копирали или съхранили споделеното и (б) за времето, което е необходимо да се отстрани от резервното хранилище и други системи. 

б) CredoWeb няма да включва вашето съдържание в реклами за продукти и услуги на трети лица ( включително спонсорирано съдържание) на други трети лица без вашето изрично дадено съгласие. CredoWeb има правото да показва реклами в близост до вашето съдържание и информация без компенсация за вас или други лица.  

в) Другите потребители могат да получат достъп до вашето съдържание и информация и да ги споделят в зависимост от видимостта, която сте разрешили за вашето съдържание на платформата CredoWeb.   

г) CredoWeb може да редактира и променя формата на вашето съдържание (като например превеждайки, модифицирайки размера, подредбата или типа на файла или отстранявайки метаданни), но няма да променя смисъла на вашия изказ.  

6.2. За да се запази релевантно съдържанието за потребителите в платформата CredoWeb и в съответствие с приложимото право, вие се съгласявате със следните условия: 

а) CredoWeb може да осъществява достъп, съхранява и използва всяка информация, която предоставяте в съответствие с тези Правила и Условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки. 

б) CredoWeb е дигитална платформа за здравеопазване и съдържанието на нея следва да е свързано с областите здраве и здравеопазване. 

в) Предоставяното съдържание или информация не трябва да нарушава закона или нечии права (включително права на интелектуална собственост или сключен договор). 

г) Приложимият закон може да не позволява реклама на лекарства, отпускани по лекарско предписание пред широката общественост. Вие се съгласявате, че ако публикувате съдържание или информация относно лекарства, отпускани по лекарско предписание, те ще бъдат насочени само към медицински специалисти. В случай, че не сте сигурни дали съдържанието или информацията са за лекарства, отпускани по лекарско предписание, можете да се свържете с администратор на CredoWeb. С него можете да се консултирате и какво се счита за реклама или как да насочите съдържанието си коректно. 

д) Вие декларирате, че информацията на профила ви е вярна. КредоУеб ЕООД може да е задължен по закон да ограничава и/или отстранява определена информация или съдържание от платформата.  

е) Когато изпращате предложения или давате обратна връзка на КредоУеб ЕООД относно неговите Услуги, вие се съгласявате че КредоУеб ЕООД може да ги използва и споделя (но не е задължено) за всяка цел без компенсация за вас.  

6.3. Друго Съдържание 

Използвайки платформата CredoWeb, може да попаднете на съдържание или информация, които може да са неточни, непълни, забавени, подвеждащи, незаконни, обидни или вредни. В общия случай КредоУеб ЕООД не преглежда съдържанието, предоставяно от неговите членове. Вие се съгласявате, че CredoWeb не носи отговорност за съдържанието и информацията на трети страни (включително членове) или за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, които са резултат от ползването им или разчитането на тях.  

6.4. Ограничения 

КредоУеб ЕООД има правото да променя, преустановява временно или прекратява всяка услуга. КредоУеб ЕООД не е задължено да съхранява, поддържа или предоставя копие на всяко съдържание или информация, които потребителите са публикували, освен в изрично предвидените от закона случаи. 

КредоУеб ЕООД си запазва правото да ограничи ползването на платформата, включително броя на потребителските контакти и възможността за свързване с други членове.  

КредоУеб ЕООД си запазва правото да ограничи, преустанови временно или закрие потребителски профил, в случай на подозрение за нарушение на това СПОРАЗУМЕНИЕ. 

Платформата CredoWeb съдържа информация в сферата на здравеопазването, но въпреки това не препоръчва лечение и медицински съвети. За всякакви ваши здравословни проблеми следва да потърсите съвет от лицензиран медицински професионалист.  

6.5. Подаване на сигнали

Имате право да подавате сигнали относно незаконна дейност и/или незаконно съдържание в платформата. За целта следва да използвате предоставената бланка, която ще е достъпна тук след 16.02. и може да бъде попълнена и подадена директно през платформата ни. Следва да ни предоставите минимум информацията обозначена в бланката, като ние ще разгледаме вашия сигнал и ще ви уведомим за получаването му и резултата от нашата проверка. Проверката се извършва от наши служители от звеното за комуникация и обработване на сигналите, които действат по разработена вътрешна процедура и без използване на автоматизирани инструменти за проверка и вземане на решения. В случай че преценим сигнала ви за основателен, можем да предприемем някое от следните действия: ограничения на видимостта на конкретни елементи от съдържанието, включително премахването му; блокиране на достъпа до съдържанието или намаляване на видимостта му; спиране, прекратяване или друго ограничение на паричните плащания; пълно или частично спиране или прекратяване на предоставянето на услугата; временно блокиране или закриване на профила публикувал съдържанието. За съответните действия и причините за тях ще уведомим и засегнатия потребител, освен в случаите на заблуждаващо търговско съдържание с голям обем или при получена заповед за предприемане на действия срещу един или повече конкретни елементи на незаконно съдържание, издадена от съответните национални съдебни или административни органи въз основа на приложимото право на ЕС или приложимото национално право.

7. Отричане и Ограничаване на Отговорността  

Опитваме се да поддържаме правилното функциониране, липсата на вируси и безопасността на платформата CredoWeb, но вие я използвате на своя отговорност. Ние предоставяме платформата CredoWeb в състоянието, в което е, без каквито и да е изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел и липса на нарушения. Не гарантираме, че платформата CredoWeb ще бъде винаги безопасна, защитена и без грешки или че ще функционира винаги без прекъсвания, забавяния или проблеми. КредоУеб ЕООД не носи отговорност за действията, съдържанието, информацията или данните на трети лица, а вие освобождавате нас, нашите директори, ръководители, служители и представители от каквито и да е претенции и вреди, известни и неизвестни, произлизащи от или свързани по някакъв начин с всеки иск, който имате срещу такива трети лица. 

До размера, допустим от закона (и освен ако КредоУеб ЕООД не е сключил отделно писмено споразумение, което има предимство пред това споразумение), КредоУеб ЕООД (и тези, с които КредоУеб ЕООД работи, за да предостави услугите) няма да носи отговорност пред вас или други лица за всякакви непреки, инцидентни, специални, последващи или наказателни вреди или всякаква загуба на данни, възможности, репутация, печалби или доходи, свързани с услугите (като например обидни или клеветнически изявления, време на престой или загуба, използване или промени на вашата информация и съдържание). 

Приложимото законодателство може да не разрешава ограничаването или изключването на отговорността или на инцидентните или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не е приложимо за вас. 

8. Промени 

Периодично можем да изменяме/актуализираме настоящите Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките. В случай че направим каквито и да промени, ще ви уведомим чрез нашите услуги и/или чрез други средства, за да ви дадем възможност да прегледате промените, преди да влязат в сила. В случай че продължите да използвате нашите услуги, след като периодът на известието е изтекъл и промените са влезли в сила, това ще означава, че сте се съгласили с изменените/актуализирани Общи правила и условия, Политика за поверителност и Политика за бисквитките.  

В случай че не сте съгласни с тези промени, следва да спрете използването на платформата и да прекратите вашето членство в съответствие с т. 9 Прекратяване.  

9. Прекратяване  

9.1. Прекратяване от потребител 

Може да прекратите това СПОРАЗУМЕНИЕ по всяко време, като просто спрете да използвате нашите услуги и/или закриете профила си чрез изпращане на имейл на support@credoweb.bg. При прекратяване вие губите правото да осъществявате достъп или използвате платформата като член. 

9.2. Прекратяване от КредоУеб ЕООД

КредоУеб ЕООД може да прекрати това СПОРАЗУМЕНИЕ, като изпрати имейл до вас в следните случаи: 

а)  В случай че КредоУеб ЕООД престане да експлоатира платформата. 

б) В случай че КредоУеб ЕООД смята, че предоставяте невярна информация на профила си или в съдържанието си или че сте под минимално изискуемата за използване на платформата възраст. 

в) В случай че КредоУеб ЕООД смята, че нарушавате задълженията си като член. 

г) В случай че КредоУеб ЕООД смята, че нарушавате правата на други лица или застрашавате сигурността на платформата CredoWeb или други лица.  

д) В случай че използвате Премиум услуги и системно не плащате изискуемите според вашето допълнително писмено споразумение такси.  

е)  В случай че нарушите тези правила и условия по всякакъв друг начин.  

9.3. Дори и след прекратяване на СПОРАЗУМЕНИЕТО, в сила остават: 

а) Правата на КредоУеб ЕООД да използва и разкрива обратната връзка от потребителите; 

б) Правата на останалите потребители да споделят повторно съдържанието и информацията, публикувани от прекратили участието си в платформата потребители, ограничени до обхвата на вече споделеното и копираното преди прекратяването; 

в) Точки 6,9 и 10 от това СПОРАЗУМЕНИЕ; 

г) Всякакви дължими суми, от която и да е страна преди прекратяването, остават дължими и след прекратяването.  

10. Разрешаване на спорове 

а) Всички клаузи ще бъдат регулирани от българското законодателство без оглед на нормите за стълкновение на закони. 

б) Всеки спор във връзка с тези правила и условия ще бъде решаван по взаимно съгласие и разрешаван според законите на Р България. 

в) В случай че някой предяви претенция срещу КредоУеб ЕООД, свързан с действия на потребители, съдържание или информация на платформата CredoWeb, качени от потребители, потребителят ще обезщети КредоУеб ЕООД за всички вреди, загуби и разходи от всякакъв вид (включително разумни правни такси и разноски) свързани с такъв иск.

Сподели във Facebook