В европейската имунизационна седмица (23-29 април), която премина под мотото „Всяка доза има значение!‘‘ се състоя затворена експертна среща на Коалиция HPV. Тя включва доказани експерти и организации, имащи отношение по темата. Мисията на коалицията е елиминирането на ваксинопредотвратимите заболявания в България, свързани с човешкия папилома вирус (HPV).

На експертната среща на Коалиция HPV доц. Христина Лебанова, Социална фармация и фармацевтично законодателство - МУ – Плевен, представи проучване за икономическата тежест на рака на маточната шийка в България.

„Проучването обхваща период от 2018 до 2020 година. Пациентите с рак на маточната шийка през трите години са били съответно 1194, 1214 и 1132 души. Директните разходи за лекарствена терапия, болнично и амбулаторно лечение за трите години са над 34 милиона лева (34 588 140 лева). От тези директни разходи 46 до 48% са за лекарствена терапия. И тъй като ракът на маточната шийка е ваксинопредотвратимо заболяване, почти всички разходи можеха да се спестят“, обясни доц. Христина Лебанова, дф.

Според проучването средната възраст на починалите пациентки с HPV е 62 години, но през всяка една от годините

имаме регистрирани смъртни случаи на много млади жени

– на 24, 21 и 30 г. Още по-притеснителен е броят на починалите до 61-годишна възраст – почти половината от смъртните случаи. Жените, починали от HPV, са изгубили средно 20 години живот, от които 11 години са в трудоспособна възраст. Загубеният Брутен вътрешен продукт от 2018 до 2020 г. варира между 4,5 и 6 милиона лева годишно от загуба на трудоспособност. Проучването обаче не е изчислило комулативните загуби от смъртта на пациентките в следващите години, през които те можеха да бъдат трудоспособни, обясни доц. Лебанова.

Фармакоикономистът обърна внимание, че това не са всички разходи, защото не знаем какво е доплащането от пациентите за прегледи извън обхвата на НЗОК, диагностичните тестове и проследяване. Фармакоикономиката не може да отчете и така наречените трудноизмерими разходи – на самото домакинство за болния. Така че икономическата тежест на заболяването е много по-голяма от отчетеното.

„Нашето проучване показва, че кумулативните директни разходи за рак на маточната шийка са 17,68 милиона евро за периода 2018-2020 г. Като се има предвид, че 89% от случаите на рак на маточната шийка са свързани с HPV, то 15,74 милиона евро (89%) от разходите са причинени от HPV. Тези резултати показват важността на превенцията с ваксина от инфекцията с HPV, която е и основно средство за предотвратяване на случаите на рак на маточната шийка“, каза в заключение доц. Лебанова.

Вирусологът проф. Радка Аргирова обърна внимание, че ваксинопрофилактиката е важна не само в детска възраст и че трябва да се промотира и следва модел за ваксинация през целия живот като инвестиция за здраве.

„Това е стратегия, приета от здравните министри на европейските страни още през 2014 г. Защото ваксинацията е най-ефективният метод за предотвратяване на инфекциозни заболявания и всяка година спасява милиони хора от болести, увреждания и смърт“.

Ваксинирането за HPV се вписва напълно в стратегията за ваксинация през целия живот, защото населението застарява, появяват се нови заболявания и за да бъдат предпазени възрастните хора, всички инфекциозни агенти трябва да бъдат посрещнати със съпротива от ваксинирания човешки организъм. Най-важно е възрастното население да се ваксинира срещу HPV, пневмоинфекции, грип и херпес зостер.

Крайно време е да спрат да умират у нас млади хора от свързани с HPV заболявания. Австралия планира да ликвидира рака на маточната шийка до 2030 г., а ние

още се колебаем дали да се ваксинираме срещу HPV!

Това е жестоко изоставане, коментира проф. Аргирова.

„Въпреки че ефектът на ваксината срещу HPV може да се види ясно след десетилетие, то в Италия тези ползи са настъпили изключително бързо. Когато в Италия започват да ваксинират целевите групи за HPV, само след 10 месеца са спестили 10 пъти повече пари на обществените фондове за здравеопазване“, коментират експертите.

Коалиция HPV отправи няколко важни послания към обществото и към институциите, водещи здравната политика в България:

 • Подходът на имунизация през целия живот допринася за подобряване на общественото здраве, подпомага устойчивостта на здравната система и съдейства за икономическия просперитет на държавата;
 • Залагане на годишни цели за ваксинално покритие в съответствие с националната имунизационна програма и препоръка на Световната здравна организация;
 • Моделът на ваксинации през целия живот е инструмент и за борба с антимикробната резистентност, защото се предотвратява ненужната употреба на антибиотици, намаляват разходите за болнично лечение и за лекарства;
 • Регулярно проследяване за достигане на заложените цели и публично обявяване на постигнатите резултати, както и стимули за тяхното постигане;
 • Ангажираност на отговорните институции за информираност на таргетните групи чрез национална информационна кампания на Министерство на здравеопазването и кампании на регионални здравни инспекции;

Членовете на Коалиция HPV изготвиха план за действие, чиято първа крачка е изискването на периодичен отчет от Министерство на здравеопазването как се изпълнява вече приетата Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България (2021-2024 г.). Съответният документ ще бъде внесен в МЗ в идната седмица.

Планирана е мащабна информационна кампания за превенция на HPV-свързани заболявания, насочени към родители на деца от таргетните групи.

Предстоят също семинари и обучения за журналисти, здравни медиатори, общопрактикуващи лекари, акушергинеколози и други медицински специалисти.

Коалиция HPV:

 • Проф. д-р Радка Аргирова - председател на Националния експертен борд по вирусология към БЛС, председател на Българското дружество по медицинска вирусология
 • Доц. д-р Михаил Околийски - управляващ офиса на СЗО в България
 • Д-р Гергана Николова - член на УС на БЛС
 • Д-р Антоанета Томова - началник отделение по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията, Комплексен онкологичен център (КОЦ), гр. Пловдив
 • Доц. д-р Йорданка Узунова - началник клиника „Педиатрия“, Болница „Лозенец“, член на Българска педиатрична асоциация
 • Доц. д-р Илия Карагьозов - председател на Българската асоциация по онко-гинекология, завеждащ отделение „Дисплазия център , Оперативна гинекология и тазова хирургия“ МБАЛ и ДКЦ ВИТА
 • Д-р Христиана Бацeлова - асистент, катедра „Епидемиология и МБС“, МУ- Пловдив
 • Д-р Момчил Баев - основател на Фондация „Астра Форум“”
 • Проф. Ивайло Търнев - Национална мрежа на здравните медиатори, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“
 • Ивайло Спасов - директор комуникация и социално развитие към УНИЦЕФ – България
 • Пламена Николова - директор, „Национална мрежа за децата“
 • Д-р Радосвета Стаменкова - изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
 • Доц. Христина Лебанова - Социална фармация и фармацевтично законодателство - МУ – Плевен

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето, както и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook