Здраве

25 Септември 2020

Животът днес

Брюксел, Белгия - Новото публично-частно партньорство CARE (Corona Accelerated R&D in Europe), подкрепено от Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ), обяви учредяването си и представи своята основната цел – ускорено откриване и разработване на необходими терапевтични опции за лечение на SARS-CoV-2, вирусът, който причинява COVID-19. С безвъзмездна програма за дарения в размер на 77,7 милиона евро, консорциумът CARE се финансира от Европейския съюз (ЕС) чрез грантова схема и от единадесет компании - членки на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) и трима асоциирани партньори на ИИЛ чрез безвъзмездна подкрепа за извършване и осигуряване на изследователски и научни действия, медицински продукти и консумативи. В рамките на 5 години инициативата CARE ще обедини 37 партньори от Белгия, Китай, Дания, Франция, Германия, Холандия, Полша, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ. CARE интегрира и обединява партньорските проекти за борба с COVID-19, стартирали своята дейност още през м. февруари 2020 г.

Като член на консорциума CARE Boehringer Ingelheim ще ръководи работата по осигуряване на научно-изследователска дейност и разработване на неутрализиращи вируса антитела. Освен това компанията ще предостави антивирусни молекули от своето портфолио за ХИВ и хепатит C вирус (HCV) и други кандидат потенциални-молекули, идентифицирани чрез пълен скрининг на библиотеката си от малки молекули.

Пандемията COVID-19 продължава, като всеки ден броят на заразените и починалите драстично се увеличава. Към този момент няма налични одобрени за употреба ваксини, съществуват единствено ограничени терапевтични възможности за противодействие на вируса. Обединяването на усилията на някои от най-добрите специалисти от всички области на науката чрез инициативата CARE ще подпомогне максимално тяхната синергия и взаимодействие за постигане на общата цел, както и ще улесни и допълни работата на други подобни проекти, като програмите за ускорено откриване на лечение, подкрепени от Фондация Гейтс, MANCO, SCORE и ECRAID за ускоряване откриване и разработване на терапевтични възможности за лечение на COVID-19 и за бъдещи потенциални епидемии от коронавируси. След провеждане на лабораторни изследвания най-добре представените терапии ще бъдат включени в клинични изпитвания с пациенти.

„Консорциумът CARE има за цел да разгърне потенциала и ресурсите на различните учени в името на доброто бъдеще на обществото. Реален напредък би се постигнал единствено чрез глобално сътрудничество, за която цел научната общност трябва да работи съвместно и бързо, за да противодейства на заплахата от COVID-19 и други потенциални сериозни коронавирусни заболявания“, каза Клайв Р. Ууд, старши вицепрезидент и ръководител на “Глобални научни изследвания“ в Boehringer Ingelheim.

Цялостен краткосрочен и дългосрочен отговор на COVID-19

Инициативата CARE има за цел да създаде ефективни терапии с положителен профил на безопасност за борба с пандемията от COVID-19 (препозициониране на лекарства) и да разработи нови терапии и антитела, специално създадени за справяне с вируса SARS-CoV-2.

Консорциумът CARE се основава на три стълба:

  • Препозициониране чрез скрининг и профилиране на лекарствените средства от библиотеките с молекули на всички партньори в инициативата с цел бързо преминаване към етапите на клинично тестване.
  • Откриване на медикаменти в борбата срещу SARS-CoV-2 и бъдещи заплахи от други видове коронавирус, които се състоят от малки молекули, чрез скрининг и профилиране на възможните молекулярни съединения с метода in silico.
  • Откриване на антитела с неутрализиращо действие като се използва изцяло човешки фагов дисплей, хуманизирани животински видове и B-клетки от пациенти чрез метода на моделиране in silico.

Работата, фокусирана върху усъвършенстването на възможните потенциални лекарствени съединения, е тясно свързана с тези три стълба чрез обширна кампания за медицинска химия, SysBio изследвания и предклинично и клинично оценяване на молекули от трите стълба.

SysBio ще изследват вирусната патофизиология, за да допринесат за по-доброто разбиране на взаимодействие между етапите на вирусна инфекция и имунните отговори. По този начин ще бъдат определени маркерите на заболяването, ще има налична информация за развитието на терапията и ще се подобрят дизайнът и мониторингът на клиничните изпитвания фаза I и II, които ще изследват нови терапии, разработени от консорциума CARE.

За повече подробности посетете: http://imi.europa.eu/

Сподели във Facebook