Здраве

8 Февруари 2022

credoweb bg

Редовните пушачи са изложени на по-висок риск от развитие на сърдечносъдови заболявания, но отказът от цигарите в полза на „бездимна“ алтернатива, като тютюн за дъвчене, емфие или тютюневи таблетки за смучене, може да има сериозен принос за свеждане на тази опасност до по-нормални нива, констатира ново проучване на Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

Резултатите също така сочат, че основният виновник за увеличения риск при пушачите не е никотинът, а са другите вещества в тютюневия дим. Както цигарите, така и бездимните тютюневи продукти са с високо съдържание на никотин. Проучването, публикувано преди броени дни в изданието Nicotine and Tobacco Research, е проведено от екип изследователи от Калифорнийския университет – Лос Анджелис, Калифорнийския университет – Сан Франциско, Бостънския университет и Тексаския университет в Арлингтън.

Учените анализират данни за национално представителна група от 4347 пълнолетни лица,

които са дали проби от урина и кръв през 2013–14 г. в рамките на Проучването за употребата на тютюн и здравното състояние. 338 души от всички участници са употребявали само бездимни тютюневи продукти, 3034 са пушили само цигари и 975 не са употребявали тютюн под никаква форма.

Екипът фокусира вниманието си конкретно върху биомаркерите за излагане на вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ) и биомаркерите за възпаление и оксидативен стрес, на базата на които може да се прогнозира рискът от сърдечносъдово заболяване във всяка от трите подгрупи.

„Нашите резултати показват, че макар и при употребяващите само бездимни тютюневи продукти да се наблюдават по-високи нива на никотин, при тях се отчитат значително по-ниски концентрации на биомаркерите на възпаление и оксидативен стрес, отколкото при пушачите на цигари“, казва една от водещите авторки, Марк Резк-Хана, доцент във Факултета за медицински сестри на Калифорнийския университет – Лос Анджелис. „Нивата на тези биомаркери при употребяващите бездимни тютюневи продукти са сходни с тези при непушачите.“

В проучването също така се установяват по-ниски нива на биомаркери за възпаление и оксидативен стрес и биомаркери за излагане на ВПВВ при употребяващите бездимни тютюневи продукти, които преди това са пушили цигари, отколкото при настоящите пушачи само на цигари, въпреки по-високите нива на никотин при употребяващите бездимни продукти. Около 84% и от двете групи употребяват ежедневно тютюн. Според изследователите, резултатите показват, че има ползи от преминаването от цигари на бездимни тютюневи продукти, но подчертават, че пълното спиране на употребата на всякакви тютюневи продукти и системи за доставяне на никотин си остава крайната цел.

Високите нива на биомаркерите, свързани с развитие на заболявания, при пушачите не са изненада, отбелязва Резк-Хана,

тъй като в научните изследвания отдавна е доказано, че пушенето на цигари и употребата на други форми на горящ тютюн водят до излагане на потребителите на високи концентрации на химически вещества, които причиняват възпаление и оксидативен стрес. Хроничното възпаление повишава риска от развитие на потенциално смъртоносни заболявания, а оксидативният стрес, който се дължи на дисбаланса между увреждащи клетките молекули, наречени свободни радикали, и антиоксидантите, може да доведе до сърдечносъдови, белодробни, неврологични или други заболявания, включително и рак.

По-малко се знае за връзката между риска от сърдечносъдови заболявания и бездимните продукти, казва Резк-Хана, но резултатите от проучването показват, че има по-малка вероятност употребата на бездимни тютюневи продукти да доведе до повишени нива на биомаркерите за сърдечносъдови заболявания, в сравнение с тези биомаркери при пушачите.

И въпреки това, все още много малък брой пушачи преминават на бездимни продукти. Според повторено във времето проучване от 2009 г. само 0,3% от пушачите на цигари са се преориентирали към бездимни тютюневи продукти, като популярността на цигарите си остава много по-висока от тази на бездимните алтернативи. Но Резк – Хана предупреждава, че бездимните алтернативи също крият опасности.

„Бездимните тютюневи продукти не са безвредни, има данни, че употребата им е свързана с някои видове рак, заболявания на устната кухина и никотинова зависимост, а дългосрочната употреба може да увеличи риска от смърт от инсулт“, допълва тя.

В своя статистически анализ на данните за участниците, изследователите се направили корекции, така че да се отчетат променливи като възраст, пол, съществуващи сърдечносъдови заболявания и индекс на телесната маса. От почти всички употребяващи бездимни тютюневи продукти, 96% са мъже, в сравнение с 53% от пушачите на цигари и 38% от хората, които никога не са употребявали тютюн. 47,2% от употребяващите бездимни тютюневи продукти са съобщили за съществуващо сърдечносъдово заболяване, както и 40,4% от пушачите на цигари и 34,7% от неупотребяващите тютюн.

Анализираните биомаркери, включително тежки метали, канцерогенни съединения, известни като полициклични ароматни въглеводороди и токсични газове, наречени летливи органични съединения, са измерени в Звеното за лабораторни анализи на Центровете за превенция и контрол на заболяванията.

Съавтори на проучването са Уме Шефа Уарда, експерт по статистика от Факултета за медицински сестри на Калифорнийския университет – Лос Анджелис; Лян Ли, преподавател по здраве на работното място във Факултета по обществено здраве и Факултета за медицински сестри в Калифорнийския университет – Лос Анджелис; Пол Мейси, доцент във Факултета за медицински сестри в Калифорнийския университет – Лос Анджелис; Йонсу Сонг, доцент във Факултета за медицински сестри в Калифорнийския университет – Лос Анджелис; Мери-Лин Брехт, нещатен преподавател във Факултета за медицински сестри в Калифорнийския университет – Лос Анджелис; и Нийл Беноуитс, професор по медицина във Факултета по медицина на Калифорнийския университет – Сан Франциско. Изследването е съфинансирано от Националния институт за сърдечни и белодробни болести и болести на кръвта и от Националните институти за здравето.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook