На всекиго се е случвало да отиде в съседната стая за нещо и да забрави какво е то. Учени обаче решиха да открият каква е причината за появата на тази разсеяност и създадоха доста логична теория. Оказва се, че вината за внезапната поява на проблеми с паметта е на вратите. Отворите, които водят от едно помещение в друго, се възприемат от нашия мозък не само като граници в пространството, а и като сигнал за презареждане на паметта.

Този любопитен извод направиха експерти от САЩ. Вратите за мозъка са като „граница на събитията“. Преминавайки през тях е като сигнал за презареждане на паметта, а какво възнамеряват хората да правят от другата страна не е съществено. Това беше доказано в серия експерименти. Изследователите помолили доброволците да ходят из стая и да изпълняват лесни задачи, като в същото време наблюдавали как работи паметта им. Участниците в експериментите от едната група вземали предмет от масата и го сменяли с друг, намиращ се в съседната стая. Същата задача получили хората от друга група, но двата предмета се намирали в една и съща стая. И в двата случая разстоянието между хората и предметите било едно и също. Оказало се, че доброволците, преминаващи от стая в стая, два-три пъти по-често забравяли защо са отишли там.

Учените направили извода, че отворите на вратите се явяват някаква психологическа граница, която „занулява“ спомените на хората. Като най-важно е пресичането на прага, а не смяната на обстановката.

Сподели във Facebook