Специалисти от университета в Чикаго доказаха, че замърсеният с различни частици въздух намалява световната продължителност на живот почти с две години. Според учените до появата на COVID-19 мръсният въздух е бил най-голямата заплаха за човечеството. Което означава, че е по-опасен от заболявания като туберкулозата и СПИН, както и от тютюнопушенето. Замърсеният въздух е по-смъртоносен дори от войните, твърдят експертите.

Почти една четвърт от населението на планетата живее в четири страни на Южна Азия, които са с най-сериозните екологични проблеми – Бангладеш, Индия, Непал и Пакистан. В тези държави замърсеният въздух може да отнеме пет години от живота на хората.

Опасните твърди частици са сериозна заплаха и за населението в Югоизточна Азия, където традиционните източници на замърсяване като автомобилите, електростанциите и промишлеността са съчетани с горски пожари, довеждайки концентрацията на опасни твърди частици във въздуха до смъртоносни нива. Днес 89% от населението в Югоизточна Азия живее в райони, в които замърсяването на въздуха с твърди частици превишава нормите на Световната здравна организация.

Сподели във Facebook