Експерти от списание Global Change Biology публикуваха статия, в която сигнализират за катастрофалните промени във водните екосистеми на планетата през последните 20 години. Учените твърдят, че през това време броят на големите пресноводни риби (с тегло на 30 кг) е намалял с 94%.

Според изследователите този негативен факт ще повлияе върху световните екосистеми. Най-тревожно е, че в момента не можело дори приблизително да се оцени мащабът на трагедията. Не е изключено някои видове риби вече да са измрели.

Причините за намалелия брой на големите сладководни риби е не са само масовият им улов и бракониерството. Учените смятат, че върху популацията на рибите съществено влияние оказва и глобалното затопляне. Много видове риби или не успяват да напуснат местата си на обитаване, или не могат да се приспособят към новите климатични условия.

Сподели във Facebook