Негативните последици от пасивното пушене са добре известни – те отнемат живота на много хора, които не посягат към цигарите. Ново изследване обаче установи, че непрякото влияние на алкохола нанася не по-малки вреди. Ежегодно всеки пети американец страда от други хора, употребили спиртни напитки.

Според последния доклад на Световната здравна организация през 2016 г. 5% от смъртните случаи са били пряко свързани с употребата на алкохол. Причините са автомобилни катастрофи, предозиране и хронични заболявания причинени от спиртните напитки. Според учени от Калифорния обаче до момента почти не е изследвано косвеното влияние на алкохола.

Изследването на американските експерти, публикувано в Journal of Studies on Alcohol & Drugs, се базира на две национални допитвания, проведени в САЩ през 2015 г. с участието на 8000 души над 18-годишна възраст. Резултатите показват, че 21% от жените и 23% от мъжете през изминалата година са изпитвали някаква косвена вреда от употребата на алкохол от други хора.

Авторите на проучването съобщават, че жените най-често страдат от поведението на близки хора – съпрузи, партньори, родители, братя, сестри. Мъжете стават жертва на скандали, побоища и нападения на пияни хора. Младежите най-често се сблъскват с косвени вреди, свързани обикновено със заплахи и притеснения от страна на хора, употребили алкохол.

Авторите на изследването призовават да се ограничи още повече продажбата на алкохол, рекламирането му и да се намали разрешеното количество за шофьорите.

Сподели във Facebook