Доскоро гробищата заемаха площите в покрайнините на градовете. Тази практика обаче се превърна в световен проблем, защото градовете растат и на височина, и на ширина, а местата за нови погребения катастрофално намаляват. Освен това еколозите са сериозно разтревожени, защото мъртвите тела замърсяват почвите и подпочвените води.

Затова в САЩ и в Западна Европа на мода вече са „зелените“ погребения. Идеята е телата на починалите хора да станат част от природата, а още по-добре – основа за нов живот.

Съвсем наскоро Джон Аштън, британски консултант по обществено здравеопазване, предложи поредната погребална екологична иновация. Според него покрай автомобилните и жп пътища, алеите и пешеходните зони трябва да се направят коридори от насаждения, а като торове за дърветата и храстите да се използват телата на починалите. При това не в гробове, а в пашкули от слама и дървесен чипс, които бързо и екологично ще превърнат труповете в компост.

Преди месец в САЩ вече пристъпиха към реализирането на подобен проект, но само в един щат и не в територия за общо ползване, а в частни ферми. В щата Вашингтон беше приет закон, позволяващ да не се погребват или кремират починалите родственици, а да се поставят в контейнери за органични торове. Предполага се, че между тревите и дървените стърготини трупът ще се разложи за месец, а полученият компост ще се използва за наторяване.

А американската компания Better Place Forests закупи поредния горски участък на юг от Силиконовата долина за същата цел. Девизът на фирмата е „Направете дървото свой паметник“. Компанията предлага на клиентите си след смъртта си да се превърнат в тор за дърветата. Юридическата защита на тези територии предварително е уточнена и тя гарантира, че в бъдеще те няма да бъдат усвоени с други цели. Всеки може да пожелае след смъртта си да бъде кремиран, а прахът му да бъде разпръснат под избраното от него дърво. Услугата струва от 970 до 30 хил. долара и вече хиляди американци са подписали договори с компанията. Този проект обаче не може да се нарече екологично безупречен, защото защитниците на природата имат много претенции към кремациите.

Сподели във Facebook