Според заявление на специалисти от университета във Вашингтон почти във всички страни в края на века броят на населението ще се намали. В 23 от тях, включително Испания и Япония, при запазване на сегашните тенденции, през 2100 г. ще живеят два пъти по-малко хора. Освен това човечеството силно ще остарее – броят на 80-годишните жители на планетата ще се изравни с този на новородените.

Резултатите от изследването на американските учени показват, че средният брой деца, които ще ражда една жена, ще бъде по-малък, а ако този показател падне под 2,1, населението ще започне да намалява. За сравнение – през 1950 г. показателят е бил 4,7, а през 2017 – 2,4. През 2100 г. той ще се понижи до 1,7. Пикът в числеността на жителите на Земята ще бъде преминат през 2064, след което се очаква спад и в края на века на планетата ще живеят 8,8 млрд. души. Причините са в социалните промени – жените все по-често правят своя избор в полза на образованието и кариерата. Своя роля играят и противозачатъчните средства.

Учените дават за пример Япония, където през 2017 г. населението е достигнало историческия си максимум (128 млн. души) и е започнало да намалява. В края на века ще бъде не повече от 53 млн.

Експертите са на мнение, че през 2100 г. два пъти ще бъдат намалени жителите на 23 страни, между които Испания, Португалия, Тайланд и Южна Корея. Във Великобритания през 2063 г. ще живеят 75 млн. души, а в края на века техният брой ще се свие с 4 млн.

Пикът в Китай ще бъде достигнат през 2024 г., когато там ще живеят 1,4 млрд. души. След това броят на населението ще започне да спада и през 2100 г. ще достигне 732 млн. Това ще изведе Индия на първо място по брой на населението.

Като цяло в 183 от 195 страни раждаемостта е на по-ниско от необходимото за възпроизводство ниво.

Сподели във Facebook