Мини детски градини, ясли и кътове ще могат да бъдат разкривани в обществени и административни сгради и институции. Това обяви във Варна министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Идеята е звената да бъдат в помощ на работещите в тях родители. Невинаги майките и татковците могат да разчитат на баби и дядовци, а и невинаги занималните са целодневни. Така родителите ще бъдат по-спокойни, че има къде да оставят децата си, коментира министър Русинова. По думите й подобна мярка е предвидена и в оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Областните управи и общините ще могат да кандидатстват и за средства по програма “Красива България” за реализиране на проекти, свързани с осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Във Варна Зорница Русинова подписа договор с кмета на общината Иван Портних за предоставяне на безвъзмездна помощ по оперативната програма за развитие на човешките ресурси за дейността на местния Общностен център за деца и семейства. Проектът е на стойност 658 000 лева и е за срок от 30 месеца. Целта е да се работи с деца от 0 до 7 години и техните семейства, като се осъществява ранна превенция, подкрепа за осигуряване на здравни консултации и всякакви интегрирани социални, здравни и образователни услуги.

Над 1500 деца ще могат да преминат през Общностния център, отчете министър Русинова. По думите й през последните години със средства от Световната банка са разкрити 68 общностни центъра, а със средства по ОП „Човешки ресурси” ще може да се обезпечи дейността им до 2019 година.

Сподели във Facebook