Акценти

24 Февруари 2019

Животът днес

Известно е, че след 30-те физическите възможности на хората намаляват, но какво се случва с мозъка? На каква възраст е пикът на интелектуалната ни дейност? И кога започва спадът? Мненията доскоро напълно се разминаваха. Едни са убедени, че мъдростта идва само със старостта. Други твърдят, че старото куче не можеш да научиш на нови трикове.

Психологът Джошуа Хартсхорн от Харвард и Лора Джермин от Масачузетския университет над 10 години изучават как се променят когнитивните възможности на хората през годините. За да направят своите изводи, те инициирали създаването на изследователските сайтове TestMyBrain.org и GamesWithWords.org. А специалистите, занимаващи се с изучаването на мозъка, публикували на тези сайтове огромен брой когнитивни тестове. С тяхна помощ били получени и обработени данните на повече от 3 милиона души от цял свят.

В резултат се получил ясен отговор на въпроса кога интелектуалните възможности на човека са на върха:

18-19 години: На тази възраст хората обработват информацията с максимална скорост. Под бързина на мисленето се разбира времето от получаването на информацията до момента на нейното осъзнаване и реагиране. След 20-те скоростта на обработка започва да намалява.

25 години: Кратковременната памет е в разцвета си. Става въпрос за нещо като временно депо, в което се задържа оперативен обем информация до момента, в който тя ще бъде забравена или ще премине в дълговременната памет. През следващите 10 години капацитетът на това хранилище ще остане максимален, но след 35-те хората започват да изпитват все по-големи трудности при опитите да задържат в главата си голям обем информация.

30 години: На тази възраст най-добре се запаметяват лицата.

40-50 години: Това е времето, през което е в подем умението да надникваме в душата на другите. Учените наричат това „емоционално възприятие“. То се измерва доста лесно. Например на доброволци се поставя задачата да определят какви чувства изпитват различни хора (страх, радост, тревога, недоумение…) по снимките на очите им. Младите определено „четат“ по-зле по очите. Интересно е, че това умение хората запазват без промяна до 60-годишната си възраст.

60 години: Може би си мислите, че мозъкът се отдава на почивка. Нищо подобно. На тези години настъпва пикът на речниковия запас. При това при всяко следващо поколение този максимум се открива във все по-късна възраст. Учените обясняват това с факта, че физическият труд постепенно се измества от умствения. И на хората им се налага повече да използват мозъка си. Освен това те вече получават по-добро образование и имат по-голям достъп до информация.

60-70 години: Това е времето, през което е в разцвет т.нар. кристализиран интелект. Става въпрос за пик на способността за вземане на решения, използвайки натрупания жизнен опит, знания, навици и дълговременната памет.

Така че няма нито един период в живота на човека, през който интелектуалните му способности са в криза. През даден етап ние решаваме едни задачи, през друг се справяме с предизвикателства от различен тип. А това според учените е добър повод за оптимизъм.

Сподели във Facebook